Lukke Søk
Barn i Bjørvika, v-tegn, blond, ansiktmaling

En attraktiv bydel for barn og unge

Hva må til for at Bjørvika skal bli en attraktiv bydel også for barn og unge? Hvordan er det å vokse opp midt i byen?

Det er mange ulike perspektiver på oppvekstvilkår for barn i Oslo, og vi reflekterer daglig rundt hva som må til for at Bjørvika skal bli en attraktiv bydel også for barn og unge og for familier i etableringsfasen. OSU jobber for å sikre slike kvaliteter når vi utformer bygningsmasse, offentlige rom, skoler, barnehager og ferdselsårer i prosjektene våre i Bjørvika.

Hele livet i byen

Oslo er blant Europas raskest voksende byer og vi lever i en tid med global urbanisering. Mange er oppvokst i Oslo og andre flytter hit med tanke på å leve hele livet sitt i byen. Hvordan er det å vokse opp i en urban virkelighet? Offentlige rom bør utvikles for å legge til rette for egenaktivitet og utforskning, for å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom i byen.

Europas mest barnevennlige by

Den planlagte skolen i Bjørvika vil bidra til å gjøre Oslo til en mer barnevennlig by. Som utbygger strekker vi oss mot å tilrettelegge de offentlige rommene og gatene for trygg ferdsel, lek, aktivitet og trivsel for alle aldre.