NY EUFEMIA-EIER: Kontorbygget Eufemia i Bjørvika er solgt til KLP fra utbygger Oslo S Utvikling.

Eufemia ferdigstilt - leietagere flyttet inn

Nå har Microsoft og PWC flyttet inn i kontorbygget Eufemia, som KLP Eiendom kjøpte fra Oslo S Utvikling (OSU) for 1,74 milliarder kroner.

Eufemia sto som planlagt ferdig i juni 2019 mellom Barcode, Middelalderparken og fjorden. Bygget har åtte etasjer pluss kjeller, med fasader i tegl og gyllent metall. Utleiebart areal er på ca. 22.400 kvm, hvorav kontor utgjør ca. 21.700 kvm og lager ca. 700 kvm. Første etasje inneholder kantine og møtesenter, i tillegg til to lokaler med forretning, bevertning og kultur.

Ved avtalesignering var allerede 93% av bygget utleid til Microsoft og PWC. De to aktørene flyttet inn og fyller hele nybygget fra juni 2019. Totale årlige leieinntekter er estimert til 72,7 millioner kroner. Bygget miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR. I løpet av prosjektgjennomføringen av Eufemia har OSU hatt stor fokus på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Vi har kun hatt to hendelser på byggeplassen med fravær, og ingen alvorlig skader.

– Med dette kjøpet sikrer KLP Eiendom seg en ny toppeiendom i et av Oslos mest attraktive områder. Vi ser frem til å få overlevert et moderne kontorbygg av høy standard og med særdeles gode miljøkvaliteter, sa administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom da avtalen om kjøp ble inngått.

– Salget bekrefter Bjørvikas attraktivitet. Interessen for å eie og leie her er stor, særlig fra aktører som kjenner området godt. KLP kjøper av oss for andre gang, og leietaker PWC har valgt å leie i Bjørvika for andre gang, også dette av oss. Det er gledelig for oss som utvikler området, sa administrerende direktør Synnøve Lyssand Sandberg i OSU.