Lukke Søk
Det er bra for miljøet å bygge tett og høyt i Bjørvika, fastslår byutviklingsforsker Aud Tennøy.
- Det blir mindre bilkø, mindre lokal luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser, sier Tennøy.

Miljøvennlig å bygge tett og høyt i Bjørvika

- Det er bra for miljøet å bygge tett og høyt i Bjørvika, fastslår byutviklingsforsker Aud Tennøy. Beliggenheten ved Oslo S gjør at folk kan sette igjen bilen hjemme.

Ytterst få trenger å bruke bil til Bjørvika. Bydelen vil være tilgjengelig med kollektivtransport for nesten alle i østlandsområdet. I tillegg har stort sett alle som bor i Oslo indre by, gang- eller sykkelavstand til bydelen. Det blir dessuten få parkeringsplasser i området.

- Dette er miljøsmart, sier Tennøy som er forsker innen områdene byutvikling og bytransport ved Transportøkonomisk Institutt og Universitetet for miljø og biovitenskap.

God beliggenhet
Hun peker på at det vil innebære en langt større økning hvis de 20 000 Bjørvika-arbeidsplassene legges andre steder enn med lokalisering tett inn til Oslo S. Tennøy mener det er realistisk å anta at bilandelen på arbeidsreiser til og fra Bjørvika blir 10 prosent.

Med lokalisering f. eks. i Oslo ytre by, ville bilandelen være 60 prosent og i Akershus 70 prosent.

Redusert biltrafikk
Lokalisering av disse arbeidsplassene i Bjørvika vil gi 4 000 bilturer pr. dag til og fra, mens tilsvarende lokalisering i Akershus ville gitt 28 000 daglige bilturer. Bjørvika-lokalisering bidrar altså til å redusere veksten i biltrafikken.

- Det blir mindre bilkø, mindre lokal luftforurensning og lavere utslipp av klimagasser, sier Tennøy.

Miljøvennlig å bygge tett og høyt