Ny OSU-sjef med pasjon for Bjørvikas identitet

Første mai begynte Synnøve Lyssand Sandberg som ny administrerende direktør i Oslo S Utvikling. Hun ser at Bjørvika er i ferd med å bli en variert og nyskapende bydel.
– Bjørvika skal bli en bydel og et nabolag for hverdager, fritid og festdager. I Bjørvika skal det være enkelt å leve bærekraftig og bra. Vi vil bygge grønnere og mer fargerikt, sier Lyssand Sandberg.

I Bjørvika har OSU mer enn 1500 boliger under bygging og på tegnebrettet, pluss et antall kvadratmeter kontor og bygulv. I 2025 skal alt være ferdig.

Oslo S Utvikling skal skape en aktiv bydel, som er et godt sted å bo. Samtidig skal det være et bra sted å jobbe og å besøke for Oslo-folk og andre som kommer hit‚ sier OSU-sjefen.

– For meg er det viktig at Bjørvika får sin egen identitet, som et godt tilskudd til et levende og moderne Oslo. En åpen og inviterende bydel, hvor variasjon og nyskaping går hånd i hånd, sier Lyssand Sandberg. For de som skal bo i boligene vi tilbyr vil det være enkelt å ha en bærekraftig og aktiv livsstil. Folk vil kunne leve kortreiste liv. Det vil være god tilgang til spisesteder, forretninger og et mylder av kulturopplevelser. Du vil kunne bade og padle kajakk, dyrke blomster og grønt, ta en tur i Ekebergåsen – eller ta toget til Stryken og gå på ski hjemover.

– OSU bygger energieffektive og miljøvennlige boliger og kontorbygg. Vi BREEAM-sertifiserer alle våre bygg, vi får til mye og kan gjøre det enda bedre. Det er flere i bransjen som presterer bedre enn oss på miljø- og klimatiltak, og OSU har ennå ikke hatt en fossilfri byggeplass i Bjørvika, sier Lyssand Sandberg.

En bærebjelke i det å gjøre Bjørvika attraktiv er å utvikle en bydel med arkitektonisk kvalitet, både i form og funksjon.

– Det skal vi videreutvikle. Vi vil dyrke nyskapingen og variasjonen i volumer, materialer, farger, vegetasjon på plasser, gater, tak og torg. Våre boliger skal ha interiør, rom og stemninger som gjør at folk trives - vi skal hjelpe dem til å føle seg hjemme, sier Lyssand Sandberg.

Barcode og bebyggelsen på sydsiden av Dronning Eufemias gate henger sammen med byen og fjorden på en unik måte. Tomtene vi skal bygge på sydover i retning Sørenga og østover mot Erkebispegården vil trekke Middelalderparken, Gamlebyen og Ekebergåsen tettere sammen med byen. Utsikten østover er vakker og variert med vannspeil, historisk by og Ekebergåsens grønne «vegg».

OSU-sjefen skal holde styr på et omfattende byggeprosjekt. Der ligger det høye krav til sikkerhet, kvalitet, miljø og reduserte kostnader. OSU og AF Gruppen er kontraktsparter og skal samarbeide om å bygge kostnadseffektivt og skape 20-40 prosent mer verdi enn i tradisjonelle byggeprosjekter.

– Det er en ambisiøs og nyskapende målsetting som passer OSU godt, og som ikke gjør seg selv. Det krever innovasjon og radikale forbedringer i prosjektutvikling og -gjennomføring, vi skal få det til med tett og tillitsbasert samarbeid. Samarbeidet er basert på incentivmodeller som gir felles interesser og grunnlag for å skape gode resultater for både AF og OSU. Samspill vet jeg av erfaring ikke er lett, men når det funker så gir det prosjektgevinster utover det normale, sier hun.

Synnøve Lyssand Sandberg er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU, og har 17 års erfaring fra ulike lederroller i offentlig og privat virksomhet – innen arealplanlegging og byutvikling, boligutvikling, prosjektutvikling og bygging. Hun har lang erfaring med ledelse av prosjektbasert virksomhet og samspill i hele verdikjeden av et byggeprosjekt. Før tiden i Statsbygg har hun blant annet jobbet ved Norsk institutt for by- og regionforskning, Asplan Viak, Skien kommune, JM, FNs miljøprogram (UNEP) og Skanska.