Lukke Søk
Eufemia

NY EUFEMIA-EIER: Kontorbygget Eufemia i Bjørvika er solgt til KLP fra utbygger Oslo S Utvikling.

OSU selger Eufemia til KLP

KLP Eiendom kjøper kontorbygget Eufemia i Bjørvika fra Oslo S Utvikling (OSU) for 1,74 milliarder kroner.

Eufemia bygges nå mellom Barcode, Middelalderparken og fjorden. Planlagt ferdigstillelse er i andre kvartal 2019. Bygget blir på åtte etasjer pluss kjeller, med fasader i tegl og gyllent metall. Utleiebart areal er på ca. 22.400 kvm, hvorav kontor utgjør ca. 21.700 kvm og lager ca. 700 kvm. Første etasje inneholder kantine og møtesenter, i tillegg til to lokaler med forretning, bevertning og kultur som OSU beholder.

Ved avtalesignering er ca. 93% av bygget utleid til Microsoft og PWC. Totale årlige leieinntekter er estimert til 72,7 millioner kroner. Bygget skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR med mål om karakter Excellent, den nest beste karakteren i BREEAM-systemet.

– Med dette kjøpet sikrer KLP Eiendom seg en ny toppeiendom i et av Oslos mest attraktive områder. Vi ser frem til å få overlevert et moderne kontorbygg av høy standard og med særdeles gode miljøkvaliteter, sier administrerende direktør Gunnar Gjørtz i KLP Eiendom.

– Salget bekrefter Bjørvikas attraktivitet. Interessen for å eie og leie her er stor, særlig fra aktører som kjenner området godt. KLP kjøper av oss for andre gang, og leietaker PWC har valgt å leie i Bjørvika for andre gang, også dette av oss. Det er gledelig for oss som utvikler området, sier administrerende direktør Rolf Thorsen i OSU.