Illustrasjonen viser det ene av totalt tre forslag for utnyttelse av feltet. (Illustrasjon: LPO arkitekter)

Medvirkningsmøte om felt C6

Sammen med Hav Eiendom (Hav E) inviterte vi til digitalt medvirkningsmøte om forslag til detaljregulering av felt C6 i Bjørvika/Gamlebyen. Plan- og bygningsetaten (PBE) ba OSU og Hav E om å arrangere og lede møtet.

I møtet den 27. januar ble tre ulike forslag for utnyttelse av tomten presentert.

Agenda for møtet var som følger:

  • Introduksjon og informasjon om møtet
  • Historikk og bakgrunn
  • Presentasjon av alternativ 1 (OSU/Hav E)
  • Presentasjon av alternativ 2 (PBE)
  • Presentasjon av alternativ 3 (Byantikvaren)
  • Orientering om planprosessen og veien videre
  • Vi svarer på spørsmål

Her kan du se opptaket fra møtesendingen: