SKAPER LIV: Ved å legge til rette for et rikt mangfold av handel, kultur og servicetilbud, bidrar OSU til å skape byliv i Bjørvika.

Velkommen til Barcode

Her kombineres spennende arkitektoniske omgivelser med et godt utvalg servicessteder, handel og kultur.