Lukke Søk
kvinne som smiler holder modell av bygg, 3 andre ser på i bakgrunnen, utenfor hvitt bygg

VISER STENERSENSAMLINGEN: Kunsthall Oslo skal fra september vise frem deler av Stenersensamlingen i sine nye lokaler i Barcode, her illustrert med byggmodellen Elisabeth Byre holder. 

Løfter fram kulturen

Gjennom å tilrettelegge for kultur og kunst, bidrar Oslo S Utvikling til å skape liv i Bjørvika og gi identitet til den nye bydelen.

Med både et landemerke av en opera på plass og Deichmanske bibliotek og nytt Munchmuseum under bygging, er Bjørvika i ferd med å bli et kulturelt tyngdepunkt i byen. Oslo S Utvikling (OSU) bidrar aktivt for legge til rette for kultur og kunst i Bjørvika. Gjennom Kunsthall Oslo bidrar OSU til at Stenersensamlingen blir vist i Barcode fram til den får plass i Munchmuseet i 2020.

Stenersen-samlingen i Kunsthall Oslo
Kunsthall Oslo i Barcode kuraterer nemlig den andre av to deler i prosjektet "Munchmuseet i bevegelse". Elisabeth Byre i Kunsthall Oslo gleder seg over samarbeidet.

– Kunsthall Oslo har inngått et unikt, fireårig samarbeid med Munchmuseet om å kuratere og produsere utstillinger med utgangspunkt i Stenersensamlingen. Utstillingene vil bli vist i et eget lokale i Dronning Eufemias gate, sier Byre. 

Bidrar i nabolaget
Gjennom utleie fra OSU, har også Norges første rendyrkede kommersielle fotokunstgalleri, Shoot Gallery, fått ny adresse i Trelastgata i Barcode. OSU er også samarbeidspartnere for Nordens største arkitekturfestvial, Oslo arkitekturtriennale. Flere viktige arrangementer under festivalen høsten 2016 er lagt til Barcode og Bjørvika-området. I tillegg bidrar OSU gjennom sitt eierskap i Bjørvika Utvikling som pådriver, koordinator og støttespiller for andre aktørers kunstinnsats i Bjørvika.