IKONISKE STREKKODER: Barcode har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo og pryder postkort og kalendere.

Barcode – Oslos nye stolthet

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for Barcode-konseptet.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Dette unike konseptet har vunnet en rekke priser og vekker internasjonal oppmerksomhet.

Høyhusrekken Barcode har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå pryder husrekken postkort, kalendere og blir brukt som symbol for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.

Åpenhet

For OSU er målet at arkitekturen skal bidra til å skape et attraktiv bymiljø. Barcode-rekkens bygg med indivuduell form, høyde og karakter representerer åpenhet, teknologi og innovasjon. De enkelte byggene er utviklet og tilpasset med tanke på ulike brukeres behov.

Tegnet av anerkjente arkitektkontorer

Selve Barcode-konseptet, som vant den internasjonale arkitektkonkurransen OSU arrangerte i 2003, er utarbeidet av det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV i samarbeid med norske A-lab og DARK Arkitekter. Barcode-konseptet var et sett av regler, og ikke ferdig tegnede bygg. Reglene dreide seg blant annet om høydeforskjeller og variasjon mellom byggene, i annethvert mørkt og lyst. Og til slutt den overraskende avslutningen i rød murstein som bryter helt med de andre byggene.

Fun facts om Barcode

  • 200 000 kvadrameter over bakken
  • 80 000 kvadratmeter under bakken
  • 12 000 kvadratmeter handelsarealer (1.etg)
  • 397 boliger
  • 10 000 arbeidsplasser
  • Startet utbyggingen i 2005 og siste bygg ferdigstilles 2016


Barcode sin visuelle profil

Barcode kjennetegnes av en serie parallelle bygningsstriper med mye luft imellom, variasjon i høyder og unike arkitektoniske utrykk. Rommet i og imellom byggningene skal fylles med opplevelser, aktiviteter, kultur, kunst, glede og inspirasjon – alt hva en pulserende og levende bydel kan tilby. Det er dette som er Barcode sitt mulighetsrom og grunnlaget for Barcode sin identitet.

Se vår film om identiteten her: