Spektakulært boligbygg; 7,8 meter bredt, 90 meter langt og 15 etasjer høyt

Adresse: Dronning Eufemias gate 18, 20 og 22

Ferdigstilt: 2013

Arkitekt: MAD Arkitekter

Størrelse: Tomten er blant Barcodes minste tomter, og er kun 7,8 meter bred og 90 meter lang. Bygget har 15 etasjer, og er 90 meter høyt.

Tilholdssted for: Det er 76 leiligheter i MAD-bygget.