Barcode-rekkens høyeste boligtårn og landets mest urbane byhus.

Tårn A - Barcode Byhus

Adresse: Trelastgata 21

Ferdigstilt: 2014

Arkitekt:
Lund Hagem Arkitekter

Størrelse: 20 etasjer, felles takterrasse i 21. etasje.

Tilholdssted for: 85 leiligheter og 12 byhus