Lukke Søk
mennesker i synlighetsvester, gule vester, blå hjelm, smilende, barcode i bakgrunnen, gruppebilde

STOLT AV SOLIDE PARTNERE: Oslo S Utvikling jobber tett med flere av landets dyktigste selskaper innen eiendom og er stolt sponsor av flere kultur- og idrettsprosjekter i Bjørvika.

Sterke samarbeidspartnere

Oslo S Utvikling samarbeider med en rekke av landets fremste fagmiljøer for å sikre høy kvalitet i utbyggingen av Bjørvika.

Vedal AS har på vegne av OSU prosjektledelsen for flere av byggeprosjektene i Bjørvika. Eiendomsmeglere fra Røisland & Co håndterer salget av boligprosjektene. Utleie av kontor- og handelslokalene som utvikles, formidles av Akershus Eiendom.

Grunneierne i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS som et felles interesse- og koordineringsorgan overfor blant andre offentlige myndigheter i utvikling av området. HAV Eiendom AS eier 66 prosent av selskapet, mens OSU har en eierandel på 34 prosent.

For å samle ansvar for styring av all bygging av teknisk og sosial infrastruktur i den nye bydelen i Oslo, har Bjørvika Utvikling etablert det heleide datterselskapet Bjørvika Infrastruktur AS.

 

Stolt sponsor
Oslo S Utvikling er også stolt sponsor av kultur- og idrettsprosjekter i Bjørvika. Kultur og kunst skal bidra til å skape byliv i Bjørvika og gi identitet til Oslos nye bydel.

OSU bidrar blant annet til dette gjennom Kunsthall Oslo. Kunsthall Oslo er et visningsrom for kunst som ble startet i 2010. Kunsthallens formål er å fremme tilstedeværelse av kontemporær kunst og kultur, i Bjørvika og i Oslo. Kunsthall Oslo er også delaktige i kunstprosjektet "Munchmuseet i bevegelse" ved å vise frem Stenersen-samlingen frem til Munchmuseet flytter inn i nye lokaler i Bjørvika.

OSU er, sammen med de andre Barcode-eierne, generalpartner med Oslo Arkitekturtriennale (OAT). OAT er Nordens største arkitekturfestival og en av verdens viktige møteplasser for diskusjon av arkitektur og byutvikling. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling

Hvert år bidrar OSU også til Barcode Challenge, et spektakulært trappeløp der deltakerne får kjenne melkesyren gjennom 1 trapp, 303 trappetrinn og 110 meter i DNB-bygget i Barcode, og til slutt går i mål med fantastisk utsikt over hele Oslo. Løpet er et arrangement for alle i byen og møter stadig økende interesse samtidig som antall deltakere øker.