Oversiktsbilder byggeplass november 20191

Fra havnelager til hjertet i fjordbyen

Fjordby eller havneby? I årevis diskuterte Oslos politikere fremtidsutsiktene for sjøfronten i hovedstaden. Et historisk vedtak ble endelig fattet fra bystyret 19. januar 2000, nå 20 år tilbake i tid: Fjordbystrategien var et faktum.

Fjordby for folket

En 10 kilometer lang sjøfront med tidligere havneområder ble frigjort til byutvikling. Dermed var grunnen lagt for at området der by møter fjord skulle gis tilbake til folket.

En ny del av byen tar form

For Bjørvikas del skjøt utviklingen fart noen år senere da planene for Barcode tok form. Og det virkelige løftet kom da den endelige Fjordbyplanen ble vedtatt i 2008. Når vi skriver 2022, har rundt 12 år med boligutvikling ved fjorden gitt husrom til tusenvis av byentusiaster. 2020 var en milepæl, hvor store deler av Bjørvika åpnet for publikum, blant annet delområdet Bispevika nord.

Containerhavn blir levende nytt sentrum

Når man betrakter bildene av trafikkmaskinen og lagringsområdene ved havna fra 2004, er det lite som tyder på at Bjørvika skulle bli et pulserende hjerte i sentrum av hovedstaden. Ti år senere var imidlertid både Operaen og Barcode-rekken på plass. Og 15 år senere har bebyggelsen tatt form helt ned til fjordkanten i Bjørvika.

Trafikkmaskin 2004
Trafikkmaskin 2004
Trafikkmaskin 2004

2004/ 2014/ 2019: Fra trafikkmaskin og havnelager i 2004, via Barcode i 2014 til blomstrende byliv ned mot fjordkanten i 2020.

Fra omstridt til utsolgt

Barcode, som i begynnelsen møtte motstand på grunn av uvant arkitektur og høyhusform, ble snart et symbol på det nye Oslo som flere og flere satt pris på. Dette gjaldt og gjelder også de hundrevis av familiene som flyttet inn i Barcode-leiligheter med utsikt over både fjorden og sentrum. Som en av beboerne uttrykker det: Bjørvika er det nærmeste du kommer en metropolfølelse i Norge.

Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur
Barcode arkitektur

Metropolfølelsen i Oslo: Barcode er ikke bare hjem for hundrevis og kontorlokaler for tusenvis av Oslofolk, men også et arkitektonisk symbol som blir lagt merke til langt utenfor landets grenser.

Fjordboliger, kultursentrum og gastronomi i verdensklasse

2020 / 2021 ble årene da veldig mange fikk øynene opp for den enorme utviklingen som har foregått i Bjørvika de siste ti årene. Deichman Bjørvika og MUNCH åpnet, slik at tre av landets viktigste kulturattraksjoner ble samlet i Bjørvika. Samtidig flyttet hundrevis av beboere inn i nye leiligheter mellom Barcode og fjorden. Nabolaget, sykkel- og gågater og grønne uteområder fyltes med nytt byliv.

I årene frem mot 2027 skal OSU knytte Sørenga sammen med resten av byen ved å ferdigstille utbyggingen av området mellom Barcode og Sørenga, Bispevika Syd. Det er fortsatt mye å glede seg til i Bjørvika!

Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante
Eufemias Hage gartner plante