OSUs personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Oslo S Utvikling AS (OSU) samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

OSU, ved adm. direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på om hvordan vi samler inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).


Hvilke personopplysninger vi behandler

OSU behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartnere, og for å markedsføre boliger og næringslokaler i Bjørvika. I tillegg kan dine personopplysninger bli brukt til å lage statistikk, markedsundersøkelser og kundeanalyser.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter. OSU deler ikke personopplysninger med andre, med mindre det er nødvendig for å gjennomføre inngåtte avtaler eller for å oppfylle rettslige forpliktelser.

Du har rett til innsyn, korrigering og sletting av de personopplysningene som er lagret av OSU. Se eget punkt nederst på denne siden.


Hvordan vi samler personopplysninger

Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte, men kan også være at du kontakter oss via skjema på nettsiden. I slike tilfeller gir du ditt samtykke til å behandle personopplysningene ved å sende oss forespørselen din.

OSU behandler og innhenter også personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder, leverandører og samarbeidspartner. Dette reguleres gjennom skriftlige avtaler mellom partene.

DayTwo AS er driftsleverandør for OSUs hjemmesider. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Oslo S Utvikling AS som har tilgang til opplysningene som samles inn. Røisland & Co Eiendomsmegling AS har også tilgang til opplysningene som samles inn ved besøk på OSU sine nettsider som handler om boligsalg i Bjørvika.


Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

Domeneshop er vår driftsleverandør for OSU.no og våre undersider, og dermed databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun OSU, utvikler av nettsidene og Domeneshop som har tilgang til opplysningene som samles inn. Avtalevilkårene til Domeneshop regulerer hvilken informasjon OSU og utviklere har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

OSU vil gjennom sikkerhetstiltak av virksomhetens IT-struktur sørge for best mulig informasjonssikkerhet med hensyn til behandling av personopplysninger.


Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

OSU lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, eller som det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for.


Nettstatistikk

Dette nettstedet benytter Informasjonskapsler (cookies). OSU samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på alle OSUs nettsider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukeren kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Les mer om OSUs bruk av Informasjonskapsler (cookies) her.

Deling av innlegg fra nettstedet

Når du deler innlegg fra OSUs hjemmesider, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss.


Nyhetsbrev

Ved å registrere din e-postadresse i påmeldingsskjemaer for nyhetsbrev, samtykker du til å motta nyhetsbrev fra OSU. Du kan når som helst melde deg av ved å klikke nederst i e-poster du mottar, eller ved å sende mail til: post@osu.no.

Det er kun din e-postadresse som behandles, og e-postadressen din vil bli beholdt så lenge du ønsker å motta nyhetsbrev. Melder du deg av eller trekker ditt samtykke til å motta nyhetsbrev, vil din e-postadresse slettes umiddelbart. E-postadressen din deles ikke med andre.

Behandlingsansvarlig er OSU, og Make er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i Makes database, og OSU har databehandleravtale med Make for dette formålet.

Behandling av personopplysningene (dvs. din e-postadresse) skjer på grunnlag av en avtale med deg om å sende deg varsler og nyhetsbrev, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.


Registrering av interesse for boliger

På noen av nettsidene til OSU kan du registrere din interesse for boliger i Bjørvika. Disse personopplysningene vil bli registrert hos vår samarbeidspartner Røisland & Co Eiendomsmegling AS, som er behandlingsansvarlig for personopplysningene.

Personopplysninger vi får inn i slike skjemaer blir ikke benyttet til andre formål enn det du har samtykket til, og du kan når som helt kontakte oss og be om innsyn, korrigering eller sletting av dine registrerte data.


Dine rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. OSU har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen. De som er registrert i et av OSUs og deres samarbeidpartneres systemer har rett på innsyn i egne opplysninger ved henvendelse. Vedkommende har også rett til å be om at data blir slettet, eller at feilaktige opplysninger blir rettet. Krav fra den registrerte besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager, normalt per post.


Kontaktinformasjon

E-post: post@osu.no

Postadresse: Oslo S Utvikling AS, P.O.Box 1164, Sentrum, 0107 Oslo