2001

OSU etableres av Linstow og Bane NOR Eiendom.

2003

Reguleringsplan for Bjørvika vedtas. OSU arrangerer internasjonal arkitektkonkurranse for Barcode-tomten

2004

Entra kjøper seg inn i OSU med 1/3.

2005

Byggingen av Barcode starter.

2007

Det første bygget i Barcode, DEG8, står ferdig.

2010

Operatunellen åpner - 80% av trafikken ledes under bakken.

2015

Sørenga sjøbad åpner.

2017

Hele Barcode-rekken med 12 høyhus, 10.000 arbeidsplasser, 1 barnehage og 398 boliger står ferdig.

2018

Eufemias Hage ferdigstilles og blir Norges første BREEAM-NOR-sertifisere boligbygg. OSU selger kjellerarealene under Barcode til KLP Eiendom

2019

Eufemia kontor og boligprosjektene Dronninglunden og Eufemias Plass Vest ferdigstilles. OSU selger 27.000 kvm bygulvslokaler i Barcode og Bispevika Nord.

2020

Boligprosjektene Vannkunsten og Eufemias Plass Syd, samt Stasjonsallmenningen Syd ferdigstilles. OSU starter grunnarbeidet i Bispevika Syd for fullt.

2021

Operastranda åpner. Clemenskvartalet reiser seg på byggeplassen. Bane NOR selger sin andel i OSU, Entra og Linstow eier OSU med 50% hver.

2022

Bygge- og salgsstart Vannkunsten Syd.

2023

Innflytting Clemenskvartalet
Icon
I 2021 var det 20 år siden OSU ble stiftet, og arbeidet med å utvikle Bjørvika startet.

Vi forvandler Bjørvika

I OSU synes vi at Bjørvika er så spesielt, at området fortjener det beste av alt. Derfor tenker vi langsiktig, og bygger Bjørvika med kvalitet.

Vi arbeider med by- og eiendomsutvikling, og utvikler både bolig- og kontorbygg. Av totalt 900 000 kvm eiendomsareal i området, er vi ansvarlige for å utvikle 420 000 kvm. Nå er vi i full gang med utviklingen av 750 boliger i Bispevika Syd, som skal ferdigstilles innen 2027. Her kommer et mangfold av boliger, byrom, restauranter og butikker.

DSC 8455 low res

De ansatte i OSU brenner for å utvikle Oslos fineste byområde!

Trafikkmaskin 2004 1
Foto: "Trafikkmaskinen" i Bjørvika, 2004

Utviklingseventyret starter

Bystyret i Oslo vedtok i år 2000 gjennom ”Fjordbyvedtaket” å gjøre om store deler av byens havneområder til boliger, kontorer, handel, serveringssteder og kulturattraksjoner.

Bane NOR Eiendom og Linstow eide store tomtearealer i området, og bestemte seg for å samarbeide om det forestående utviklingsarbeidet; selskapene stiftet OSU i 2001. I 2004 kjøpte Entra seg inn med 1/3.

Bjørvika er det største delområdet i Fjordby-prosjektet, og Bjørvika-utbyggingen er også det største byutviklingsprosjektet i Norge i nyere tid. Når alt står ferdig, kommer 20 000 mennesker til å jobbe her, og cirka 10 000 mennesker vil bo i Bjørvika fordelt på 5000 boliger. Vi i OSU bygger 1900 av disse.

Ledergruppe OSU 2

Samarbeidsmodell

Ved hjelp av sterke støttespillere og partnere, utvikles Bjørvika på en koordinert måte som sikrer fremdrift og helhet.

Offentlige byrom og infrastruktur

Grunneierne i Bjørvika; OSU og Hav Eiendom, har sammen stiftet Bjørvika Utvikling (BU) som et felles koordineringsorgan overfor offentlige myndigheter i utviklingsarbeidet. HAV Eiendom eier 66 %, mens OSU eier 34 % av selskapet. For å samle ansvar for styring av all bygging av infrastruktur, har BU etablert datterselskapet Bjørvika Infrastruktur (BI).

BU / BI er også ansvarlige for utvikling av offentlige byrom, uteområder og infrastruktur mellom byggene. Målet er å skape gode fellesområder for hele byens befolkning, som Operastranda og Stasjonsallmenningen er gode eksempler på.

Våre partnere

Vi samarbeider med en rekke av landets fremste fagmiljøer for å sikre høy kvalitet i utviklingen av Bjørvika. For å sikre variasjon og mangfold i bymiljøet, samarbeider vi med forskjellige arkitektkontorer. Vedal Prosjekt har prosjektledelsen for flere av byggeprosjektene våre. Eiendomsmeglerne i Røisland & Co håndterer salget av boligene, mens Usbl håndterer forretningsførsel, drift og service for boligene. Utleie av kontor- og handelslokalene våre, formidles av Akershus Eiendom.

- Folk som flytter til Bjørvika, flytter hit for å bo i byen, med alle tilbud rett i nærheten. Vi sørger likevel for at beboerne får en gradvis overgang mellom det private området der du bor, til det urbane bylivet. Dette er en balanse som vi er bevisste på i utviklingen.
Lars Holm, Adm. dir, OSU
Vannkunsten 30

Bidrar til et raust og moderne byliv

For å bidra til bred involvering i utviklingen av Bjørvika, har OSU tatt initiativ til å danne Bjørvikaforeningen, hvor sentrale aktører i nabolaget er medlem. Både kulturinstitusjoner, utviklere, byggeiere og næringslivet er representert. Sammen skal de tilrettelegge for aktiviteter og gode opplevelser for beboerne og besøkende.

Foreningen er et felles dugnadsprosjekt for nabolagsutvikling, for å sikre at Bjørvika blir et inkluderende nabolag og for å utvikle området i tråd med en felles visjon og retning.

Samfunnsansvar og miljø

Samfunnsansvar og miljø

OSUs utviklingsvirksomhet har påvirkning på mennesker og miljø sentralt i Oslo. Vi har derfor høye ambisjoner rundt bærekraftig utvikling.

  • Vi bygger bærekraftige bygg og hjem, med miljøvennlige materialer​ og høye miljøstandarder.
  • Vi har fokus på å redusere vårt klimagassutslipp​ og minimere energiforbruk
  • Vi tilrettelegger for deling og gjenbruk
  • Vi tenker smart rundt arealutnyttelse

Vårt datterselskap Bjørvika Utvikling (BU) har utformet en miljøoppfølgingsplan, som har satt mål for hvordan vi helt konkret skal oppnå våre felles miljømål for nabolaget. Grønne tak med alt fra utekjøkken til urtehager er et trivelig resultat av miljøoppfølgingsplanen. Planen har også resultert i redusert tilgjengelighet for bil og økt tilgjengelighet for fotgjengere og syklister. Den viktigste bærekraftige faktoren i Bjørvika, er den sentrale beliggenheten. Folk bor og jobber tett på byen og Norges største kollektivknutepunkt, som betyr at man enkelt kan ha en kortreist livsstil med mindre reising.

Icon

Byggingen av 12.500 sentrale arbeidsplasser i Bjørvika vs. andre arbeidsplasser i Oslo sparer byen årlig 2800 tonn CO2-utslipp.

Byliv

Miljøsertifiserte bygg og boliger

OSU miljøsertifiserer alle nye bygg og Eufemias Hage var det første boligprosjektet i Norge som ble sertifisert etter miljøstandarden BREEAM-NOR, Norges ledende og mest utbredte miljøsertifiseringsverktøy for bygg.

Kontorbygget Eufemia er også et godt eksempel. Miljøvennlige valg under hele byggeprosessen skaffet bygget sertifiseringen BREEAM-NOR Excellent. Eufemia ble også kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse i april 2020.

Utgravninger og livet under vann.

Når OSU graver ut tomter i Bjørvika, er en av våre oppgaver å fjerne forurenset masse fra tidligere industrivirksomhet i området, og erstatte det med ren masse.

Vi utfører sjønær byggeaktivitet i vinterhalvåret for å ta hensyn til naturen og livet i sjøen. På vinteren er naturen minst sårbar for eventuelle negative konsekvenser på maritimt liv. OSU samarbeider også med norsk institutt for vannforsking (NIVA), og har blant annet utarbeidet en rapport med tiltaksliste for å fremme maritimt liv i Vannkunsten Syd-prosjektet.

Icon

Vi er stolte av å være Miljøfyrtårn-sertifisert som virksomhet!

Her kan du lese vår miljørapport.

Her kan du lese vår årsrapport for miljø og bærekraft 2022.

Icon

Styret i OSU

Styret består av styreleder Per Tore Mortensen (Linstow), styremedlemmer Sonja Horn (Entra), Nikolai Jansen (Linstow) og Anders Landro Olstad (Entra). Varamedlemmer er Terje Neubeck Lorentzen (Linstow), Knut Løken (Linstow), Per Ola Ulseth (Entra) og Hallgeir Østrem (Entra).

OSU eies av Entra ASA og Linstow AS med 50/50 hver.

Åpenhetsloven

I tråd med kravene i åpenhetsloven gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger. Her kan du laste ned og lese rapporten: OSU aktsomhetsvurderinger 2022.

Allmennheten kan be om informasjon ihht åpenhetslovens §6 ved å sende en skriftlig henvendelse til post@osu.no. Ved ekstern varsling kan følgende kanaler benyttes: Apenhetsloven@entra.no eller transparency@linstow.no.

Motta de siste nyhetene om utviklingen av Bjørvika!

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Ja takk, send meg informasjon om Bjørvikas utvikling (ca. en mail i måneden). Jeg godtar e-post fra OSU og vilkårene i personvernerklæringen.

Vi behandler forespørselen din

Takk for din interesse!

Du er nå lagt til i vår e-postbase.

Registreringen er ikke fullført. Prøv igjen.