Omradebilder 23 17

Vårt forhold til sosial bærekraft

Sosial bærekraft er et vidt begrep som favner om alt fra helse og livskvalitet, lik tilgang til ressurser og goder, inkludering, medvirkning, stedsidentitet, tilhørighet, trygghet og levbarhet. Dette er faktorer som OSU har hatt på agendaen helt fra starten av da vi begynte å utvikle Bjørvika for over 20 år siden, og som vi fortsatt jobber med den dag i dag.

Et godt nærmiljø

Utviklingen av Bjørvika har siden år 2000 vært styrt av en tydelig og politisk forankret visjon: å gi fjorden tilbake til folket. Bjørvikas hovedutforming er definert i områdets reguleringsplan, som ble vedtatt allerede i 2000. Her jobbet politikere, utviklere og arkitekter sammen for å skape et best mulig rammeverk for videre utvikling. Hovedprinsippene omhandlet nedtrappende høyder fra by til fjord, generøse offentlige byrom for alle og nye trafikkruter.

Siden da har OSU bearbeidet hvert enkelte prosjekt og optimalisert og forbedret. Vi har lyttet til kritikk og folkets meninger, og justert vår kurs. I løpet av 20 år er Bjørvika forvandlet fra 8-felts motorvei, forurenset fjord og lukket containerhavn, til et pulserende, åpent og inkluderende byområde med et bredt kulturtilbud og store offentlige arealer som er tilgjengelige for alle. Fjorden er renset, trafikken er flyttet til under bakken i Operatunnelen, og der det før var gjerder i vannkanten, er det nå brygger og strender.

Å ha et trygt og godt nærmiljø, med lik tilgang til ressurser og goder, er en viktig faktor når det gjelder sosial bærekraft. I våre prosjekter er vi like opptatt av bygget utvendig som innvendig, og vi bruker mye ressurser på rommene som oppstår mellom byggene, som vi har valgt å kalle bygulvet. Det er på bygulvet at identiteten til nabolaget skapes og oppleves.

Omradebilder 23 15
– Når ett selskapet utvikler et så stort område, er det alltid en fare for at alt som bygges blir veldig likt. Det har vi jobbet målrettet for å unngå. Vi har derfor samarbeidet med en rekke ulike arkitekter, for å få til en variert bydel hvor alle skal føle seg velkomne og hjemme. Vi har hele tiden prioritert høy kvalitet, høye miljøkrav og satset på å legge til rette for livet mellom byggene.
- Lars Holm, Adm. Dir OSU

Offentlige byrom som muliggjør et aktivt liv

Via vårt datterselskap Bjørvika Utvikling (BU) som vi eier sammen med Hav Eiendom, utvikler vi gode offentlige byrom, som er åpne, gratis og tilgjengelige for alle. BU har bygd Sørenga sjøbad, Operastranda og flere kilometer med havnepromenade med badebrygger og nedtrappinger til sjøen.

Bjørvikas syv allmenninger utvikles også av BU, og strekker seg gjennom området som åpne forbindelser fra byen og helt ned til fjorden. Allmenningene er planlagt for variert bruk, hvorav noen er tilrettelagt for sosiale sammenkomster, lek og idrett, mens andre er utformet for rekreasjon og naturopplevelser. Å være fysisk aktiv er viktig for god livskvalitet, og i Bjørvika er det mange muligheter for nettopp det. Her kan man ta badstue, padle og svømme i fjorden, eller gå tur i Middelalderparken, langs Havnepromenaden, spasere gjennom allmenningene eller ta seg en løpetur til Ekebergparken.

Vi har også etablert forbindelser til Bjørvika fra Grønland, Gamlebyen, sentrum og Ekeberg, og vi har bygd Norges lengste sammenhengende sykkelgate i Operagata og Rostockgata, hvor hovedvei-sykkelnettet forbindes mellom syd, nord, øst og vest.

Omradebilder 23 18

Helse og livskvalitet

I våre prosjekter har vi tilrettelagt for god helse ved å blant annet bygge i henhold til miljøsertifiseringen BREEAM-Nor, som er den norske utgaven av Europas fremste miljøsertifisering for bygg. BREEAM sikrer et godt, sunt og trygt inne- og utemiljø ved å stille strenge miljøkrav i utvikling, produksjon og drift. I både boliger og næringslokaler er det god inneluftkvalitet, god akustikk og rikelig med dagslys for å nevne noe. En stor andel av byggene har grønne tak med flotte oppholdssoner.

Stemningsbilder mennesker 9

Viktigheten av et godt naboskap og å høre til

I Clemenskvartalet har vi laget fellestjenester som drivhus på takene, kajakker til utlån i byhagen, gjestehybler og et verksted-rom. Målet er å oppfordre til kontakt og kommunikasjon mellom beboerne og på den måten redusere ensomhet og styrke samholdet. Fellestjenestene kan bookes i en egen app, som også benyttes som kommunikasjonsplattform mellom beboerne.

Vi har arrangert mange aktiviteter for de nye naboene, som vinsmaking, innflyttingsfest, utekino i byhagen og julegrantenning. Resultatet er at naboene nå selv tar initiativ til å møtes og finne på ting, og det er dannet flere aktive interessegrupper innad i sameiet innen dyrking, kunst- og kultur og vinsmaking.

Innflyttingsfest Clemenskvartalet 32

Bjørvika er for alle

Vi har utviklet våre prosjekter med omtanke for flere enn kun beboere - både besøkende og de som jobber i området skal alle kunne føle eierskap og tilhørighet til Bjørvika:

  • Vi bygger generøse uterom med rik og variert beplantning og gode sol- og utsiktsforhold, som gir folk mulighet til å komme tett på naturen. Alle byhager og gårdsrom er offentlige tilgjengelige.
  • Offentlige byrom og gangsoner er universelt utformet; god lyssetting, snøsmelte-anlegg og overbygde partier sørger for trygg og behagelig ferdsel året rundt.
  • Inngangspartier til boliger og næringslokaler er utformet med store glassflater og inntrukne dører som innbyr til besøk.
  • Vi har gjennomført fokusgrupper med barnefamilier bosatt i Bjørvika. Basert på deres innspill har vi utformet egne familieboliger i en oppgang i Mariakvartalet som er optimaliserte for barnefamilier.
  • Bjørvika har fått kritikk for å være grått og fargeløst, men i Bispevika Syd har vi tilført bygg som fargerike Clemenskvartalet, lune Mariakvartalet og skimrende Vannkunsten Syd.


I 2018 tok vi også initiativ til å etablere Bjørvikaforeningen. Foreningen skal være en spydspiss i fremtidsrettet og raust byliv, og målet er å skape et godt byliv ved å utvikle alt fra festivaler, bærekraftsprosjekter, ungdomsprosjekter og topplederforum. Flere av våre ansatte har også deltatt i Mentorprogrammet Mento.

– De ulike byggene har fått forskjellige arkitektoniske uttrykk som spiller godt sammen. Vi har også lyttet til innspillene vi har fått fra de som har ment noe om planene våre. Noe har vi justert, andre ting har vi beholdt.
- Lars Holm, Adm. Dir OSU
Icon

Prosjekter vi støtter

Opp gjennom årene har vi i tillegg til egne tiltak, støttet andres gode initiativer, som er direkte knyttet opp til å utvikle Bjørvika til et byområde som tar sosial bærekraft på alvor.

  • Paahjul: det profesjonelle sykkelverkstedet er eid av Kirkens Bymisjon. I tillegg til å reparere sykler, gir Paahjul arbeidstrening til mennesker med tidligere rusutfordringer. OSU etablerte leieforholdet og har også støttet Kirkens Bymisjon økonomisk over flere år.
  • Vi er med på å tilrettelegge for og finansiere kunst og kultur i Bjørvika, som 100-års prosjektet Fremtidsbiblioteket og den urbane gården Losæter.
  • Kunsthall Oslo er et ikke-kommersielt rom for kunst i Bjørvika som viser internasjonal samtidskunst, med hovedvekt på nye produksjoner. OSU etablerte leieforholdet og har støttet prosjektet økonomisk siden oppstarten.
  • Fjord CleanUP er Oslos største og mest regelmessige frivillige rydde-aksjon. Deltakerne rydder havbunnen for søppel. OSU sponset initiativet i 2021 og 2022, og var selv med på en ryddeaksjon i Bjørvika.
DSC 8280