Vannkunsten 45

Vannkunsten kåret til Årets Bygg 2021

Boligprosjektet Vannkunsten i Bjørvika er kåret til Årets bygg 2021! Begrunnelsen er blant annet at prosjektet "har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – og selve prosjektet har blitt en attraksjon i seg selv."

– Vi er utrolig glade og stolte over at Vannkunsten får denne høythengende anerkjennelsen. Det er et helt unikt prosjekt, helt ulikt noe som er bygget i Norge. Vannkunsten har allerede blitt en viktig del av identiteten til Bjørvika, og det gleder oss at både beboere, leietakere i 1. etasje og besøkende tar i bruk byggene, uteområdene og bryggene og gjør det til sitt eget, sier Øystein Ylvisåker, prosjektdirektør i OSU, som er byggherre for Vannkunsten og som har utviklet store deler av Bjørvika.

Et unikt prosjekt på flere måter.

Prosjektet er tegnet av danske Tegnestuen Vandkunsten, og består av 215 leiligheter fordelt på ni hus i tre forskjellige størrelser. De høyeste byggene har åtte etasjer og boligene nærmest vannet har fire til seks etasjer. De største leilighetene går over to plan, og har en takhøyde på opptil syv meter. Både saltakene og veggene er kledd i norsk skifer. I tillegg er det en rekke detaljer i eik, blant annet rundt vinduene.

I juryens begrunnelse står det også at «det karakteristiske for prosjektet er at arkitekturen formidler overganger. Bygget har en spesiell utforming med blant annet mange skjeve vinkler og arkitekten har latt seg inspirere av norsk natur og kystkultur. Dette vises ikke minst igjen ved en særegen fasade. Det er liten tvil om at det har vært et komplisert prosjekt med flere krevende elementer og store krav til nøyaktighet og detaljer i oppføringen. Utbyggingen ga også lite rom for repeterende prosesser – men partene har samarbeidet godt og sørget for et resultat som blir lagt merke til. Bygget er blitt en severdighet i byen og mange har benyttet anledningen til å se og gå rundt mellom det ferdige prosjektet i hovedstaden."

– Det har vært et veldig krevende prosjekt, hvor vi blant annet har bygget hvor det tidligere bare var sjø. Vi har likevel valgt å gjennomføre et komplekst og kostbart prosjekt tross store utfordringer. Mye er løst med avansert ingeniørkunst, profesjonell styring og svært god arkitektur. Interessen blant boligkjøperne var også stor, og alle leilighetene ble raskt solgt, sier Ylvisåker i OSU.

Det er Byggedagene og Byggeindustrien som står bak kåringen av Årets bygg 2021. De andre nominerte var Munch, Universitetsgata 2 og Pressens hus i Oslo samt Tønsbergprosjektet Somatikkbygget.

Vannkunsten 44

Vannkunsten består av ni hus i tre forskjellige størrelser beliggende på bryggekanten, hvor alle er dekket i norsk skifer.

Inspirert av norsk natur

Nyheten om kåringen gleder også arkitektene.

– Dette var veldig hyggelige nyheter, og en flott anerkjennelse til et prosjekt vi i teamet har blitt veldig glade i, sier arkitekt Emma Hanson, arkitekt i Tegnestuen Vandkunsten, som har tegnet byggene.

– Vi har latt oss inspirere av nordnorsk byggeskikk, norsk natur, fjell og skjærgård. Det ble til slutt de ni husene med saltak, helt dekket av skifer. Vi har prøvd å få en struktur som er tett og åpen på samme tid, og ført sjøen inn mellom byggene. Broer og platåer gjør at alle kommer så tett på vannet som mulig. Husene er også dreid for å oppnå ideelle sol- og siktforhold, både i boligene og utenfor for menneskene på gateplan, sier Elena Astrid Rojas, arkitekt i Tegnestuen Vandkunsten.

AF Gruppen har vært entreprenør på Vannkunsten.

– Der det tidligere var havnebasseng er det bygget ni unike bygg med kjellere under vannflaten. Usymmetriske bygg, skiferfasader, utfordrende logistikk og komplekse riggforhold gjorde Vannkunsten til et av de mest spennende og krevende prosjektene vi har jobbet med. Til tross for dette har alle utfordringer blitt overvunnet. Vi synes resultatet har blitt slående vakkert, og et prosjekt som vil påvirke hvordan man tenker om bygg i en by. At det nå har blitt kåret til Årets bygg synes vi er helt fortjent, sier Hege Vinjevoll, prosjektleder i AF Gruppen.

Vedal Prosjekt har vært ansvarlig for prosjektledelse og -utviklingen frem til rammesøknad.

– Dette var en fortjent seier, synes vi. Vannkunsten har vært et unikt og komplisert prosjekt hvor alle parter har blitt utfordret i alle faser av prosjektet. Vi har fått brukt alt vi har kunnet, og også lært utrolig mye nytt. Kompliserte grunnforhold, oppretting av tørr byggegrop og vanntett kjeller, bygging i og ved vannet, unik geometri og materialitet har vært noen av utfordringene som prosjektet har møtt underveis. Dette er nettopp faktorer som har gjort Vannkunsten til et særegent prosjekt, som vi er veldig stolte av å ha bidratt til, sier Øystein Valdø, prosjektleder fra Vedal Prosjekt.

Vannkunsten består av både av boligbebyggelse, parkeringskjeller og næring i første etasje, og er på til sammen 31 196 kvm. Prosjektet er bygget med strenge miljøkrav, og har oppnådd Breeam-Nor Very good. Norconsult har bidratt med prosjekteringsledelse og bygningsfysikk, Grindaker har vært landskapsarkitekt, og Multiconsult har bidratt som rådgiver innen geoteknikk og akustikk,. I tillegg har dr.techn. Olav Olsen og Fokus Rådgivning bidratt som rådgivere på bygg- og brannteknikk.