BYGGER UT BYEN: Oslo S Utvikling bygger ut kontorer, boliger og et variert handels- og kulturtilbud på gateplan for å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

Dette er Oslo S Utvikling

Oslo S Utvikling AS (OSU) er den viktigste aktøren i Norges største byutviklingsprosjekt i nyere tid.