Prosjekt C6

Kontorprosjektet som skal knytte bydelen tettere sammen

C6-feltet ligger i forlengelsen av Barcode med utsyn over Middelalderparken og har et utviklingspotensial på rundt 50 000 m2, ifølge gjeldende regulering. Nå har OSU kjøpt tomten av Bane NOR Eiendom.
Fra Middelalderparken C6
OSU kjøper tomt C6 av Bane NOR Eiendom

OSU kjøper tomt C6 av Bane NOR Eiendom

C6-feltet i Bispegata er en av de siste ubebygde tomtene i Bjørvika. Nå som Follobanen er ferdigstilt og arealet fristilles til byutvikling, har OSU kjøpt tomten fra Bane NOR Eiendom.

Tomten har vært eid av Bane NOR Eiendom, mens HAV Eiendom og OSU har gjennom de opprinnelige Bjørvika-avtalene hatt en felles opsjon på å kjøpe tomten. OSU har nå løst ut Hav Eiendoms del av opsjonen og ervervet tomten fra Bane NOR Eiendom. Partene kom til enighet om transaksjonen onsdag 28. juni 2023.

- Etter over 20 år i Bjørvika er vi nå ved veis ende, og de store tidligere jernbanearealene vil konverteres til en moderne by. Vi er trygge på at OSU vil fullføre en bærekraftig byutvikling ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, sier Morten Austestad, utviklingsdirektør i Bane NOR Eiendom.

Med gangavstand til både buss og trikk, samt t-bane og tog, er C6 svært egnet for både boliger, arbeidsplasser, handel og tjenestenæring. OSU legger opp til både boliger og næringslokaler, i tillegg til å legge til rette for tilbud for befolkningen i bydelen.

Hav Eiendom har sammen med OSU hatt opsjon på tomten, men valgte å selge sin andel av opsjonen fremfor å utløse den.

- Hav Eiendom har store planer for utviklingen av Grønlikaia, Bjørvika vest og Filipstad. Videresalg av opsjonen representerte en god anledning til å fokusere eiendomsporteføljen ytterligere om våre viktigste innsatsområder, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

Det var i år 2000 at bystyret i Oslo kommune gjorde sitt «Fjordby-vedtak». Dette la grunnlaget for forvandlingen av Bjørvika fra en trafikkmaskin, godshåndtering og containerhavn, til det det er i dag, og som har gitt alle Oslos innbyggere tilgang til fjorden – midt i sentrum. Det var OSU som stod bak utviklingen av Barcode, som var den første delen av eiendomsutviklingen i området.

- Vi var ikke i tvil om at vi ville utløse opsjonen. Vår visjon er å utvikle Norges mest attraktve bolig- og næringsområde. Realiseringen av C6 tror vi vil bidra til å binde sammen det moderne Bjørvika og det historiske Oslo, Gamlebyen og fjorden, sier Lars Holm, administrerende direktør i OSU.

Kjøpesummen for tomten fastsettes først etter stadfestet regulering, planforslaget er nå ute på offentlig ettersyn.

Bispegata C6 1

Kvartalet har innslag av klassisk arkitektur, som fondmotivet mot Middelalderparken, med bueganger og materialbruk direkte inspirert av Ladegården.

– Vårt mål er at området skal bli et viktig samlingspunkt for lokalmiljøet og knytte til seg livet og menneskene i Gamlebyen. Vi ønsker å skape gode byrom, koblet sammen av et gatenettverk som bidrar til å trekke folk videre fra Barcode og inn mot Middelalderparken, Ladegården og det historiske Oslo, og setter av 3.300 kvm til torg og møteplasser.
Vibeke Schulz Ahlsand, Næringsdirektør OSU
Gardsrom C6 1

Byggene og byrommene utformes slik at det knytter sammen det moderne Bjørvika og det historiske Oslo.

Icon

Prosjektet skal skille seg ut, gjennom å legge til rette for flere lavterskeltilbud for folk i bydel Gamle Oslo.

Vi vil sette av arealer både til møteplasser, kulturtilbud og historieformidling. Det vil også være mulighet for kino eller ungdomshus i kvartalet. På den måten skal det tilføres noe nytt til bydelen.

Forslaget består av fem bygg som sammen danner et kvartal med flere torg og byrom. De høyeste bygningene ligger inn mot sporområdet i nord. Dette bidrar til å skjerme de andre bygningene og Middelalderparken fra vind og støy fra togtrafikken. I byggene mot nord foreslås næringsvirksomhet.

Boligene foreslås lagt mot sør der det er utsikt og gode solforhold. Torgene skal være bilfrie og ha et variert aktivitetstilbud. Prosjektet vil bidra til å få på plass boliger, arbeidsplasser og kulturtilbud tett på et sentralt kollektivknutepunkt og nært et flott grøntområde.

Fra Schweigardsgate C6 1

C6 sett fra Schweigaardsgate. C6 ligger tett på både buss og trikk, samt har kort vei til t-bane og tog. Plasseringen rett ved et kollektivknutepunkt gjør tomten svært egnet for både boliger og arbeidsplasser, i tråd med gjeldende regulering og kommunens nye kommuneplan, som nå er på høring.

Drone C6

De høyeste bygningene ligger inn mot sporområdet i nord.

Motta de siste nyhetene om utviklingen av Bjørvika!

Meld deg på vårt nyhetsbrev:

Ja takk, send meg informasjon om Bjørvikas utvikling (ca. en mail i måneden). Jeg godtar e-post fra OSU og vilkårene i personvernerklæringen.

Vi behandler forespørselen din

Takk for din interesse!

Du er nå lagt til i vår e-postbase.

Registreringen er ikke fullført. Prøv igjen.