10 000 PÅ 10 ÅR: På ti år har OSU bygd Barcode-byggene som til sammen huser 10 000 kontorplasser og 397 boliger.

Prisbelønnet arkitektur og populær arbeidsplass

De 12 byggene i Barcode huser over 10 000 arbeidsplasser.

OSU står bak de 12 byggene som til sammen danner den prisbelønte og iøynefallende høyhusrekken Barcode, som har etablert seg som et arkitektonisk landemerke i Oslo. Her finner man flere kontorbygg samt 397 boliger. Kontorbyggene har blitt hjem for noen av Norges fremste bedrifter, som DNB, KLP og Deloitte, og over 10 000 mennesker har arbeidsplass her. Beliggenheten rett ved Oslo S gjør Barcode til Norges mest sentrale arbeidsplass.

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for arkitektur-konseptet.

Tanken bak Barcode-konseptet er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden. Høyhusrekken har på få år gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon og landemerke for Oslo. Nå er husrekke-motivet å se på alt fra postkort til i reklamekampanjer og blir sett på som symbolet for det nye Oslo. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.

Åpenhet

For OSU er målet at arkitekturen skal bidra til å skape et attraktiv bymiljø. Barcode-rekkens bygg med indivuduell form, høyde og karakter representerer åpenhet og innovasjon. De enkelte byggene er utviklet og tilpasset med tanke på ulike brukeres behov.

Tegnet av anerkjente arkitektkontorer

Selve Barcode-konseptet, som vant den internasjonale arkitektkonkurransen OSU arrangerte i 2003, er utarbeidet av det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV i samarbeid med norske A-lab og DARK Arkitekter. Barcode-konseptet var et sett av regler, og ikke ferdig tegnede bygg. Reglene dreide seg blant annet om høydeforskjeller og variasjon mellom byggene, i annethvert mørkt og lyst.

Fakta om Barcode

 • 200 000 kvm over bakken
 • 80 000 kvm kjeller
 • 12 000 kvm handelsarealer (1.etg)
 • 397 boliger
 • 10 000 arbeidsplasser
 • Utbyggingen startet i 2005, siste bygg ble ferdigstilt i 2016

De 12 byggene - fra vest til øst:

 • DEG8: Det første bygget i Barcode-rekken (fra vest). Ferdigstilt i 2007. Arkitekt: A-lab. Størrelse: 16.300 kvm BRA, 46 meter høyt, 13 etasjer (opprinnelig 12 etasjer - siste etasje ble påbygd i 2020). Eier: Braathen eiendom.

 • KLP-bygget: Ferdigstilt i 2010. Tegnet av SJ Arkitekter. Bygget er KLPs hovedkontor, og her jobber ca. 800 personer. Det er i tillegg 53 leiligheter i øverste del av bygget. Størrelse: 31 700 kvm over bakkeplan, 6000 kvm fordelt på 2 kjellerplan. Det er 64 meter høyt og 18 etasjer. Eier: KLP Eiendom AS.

 • DEG14 - Deloitte: Ferdigstilt: 2013. Arkitekt: Snøhetta. Størrelse: Bygget er 17 000 kvm BRA. 15 etasjer, 63 meter høyt. Eier: Braathen Eiendom. Revisjonsselskapet Deloitte har ca. 650 ansatte her.

 • DEG16: flerbruksbygg med mange leietakere. Bygget rommer ca. 1000 kontorarbeidsplasser. Ferdigstilt: 2011. Arkitekt: DARK. Størrelse: 24.850 kvm BRA, 67 meter høyt, 17 etasjer (Barcode-rekkens høyeste bygg). Eier: Braathen Eiendom.

 • MAD-bygget: Boligbygg med 76 leiligheter. Størrelse: 7,8 meter bredt, 90 meter langt og 15 etasjer høyt. Ferdigstilt: 2013. Arkitekt: MAD. Størrelse: Tomten er blant Barcodes minste tomter, og er kun 7,8 meter bred.

 • DNB Vest-bygget: Hovedkontoret til DNB. Ferdigstilt: 2013. Arkitekt: Dark. Størrelse: 13.000 kvm, 63 meter høyt, 14 etasjer. Eier: DNB. Tilholdssted for 600 ansatte.

 • DNB Midt-bygget: Ferdigstilt: 2012. Arkitekt: MVRDV, A-lab og DARK Arkitekter. Størrelse: 37.000 kvm, 52,5 meter høyt, 17 etasjer. Eier: Syndikat forvaltet av Arctic Securities. Bygget huser 2350 arbeidsplasser for DNB.

 • DNB Øst-bygget: Ferdigstilt: 2014. Arkitekt: A-lab Arkitekter. Størrelse: 22.500 kvm. 56 meter høyt, 15 etasjer. Eier: DNB. Kontor for DNB, mens på toppen i 12-17ende etasje er det 41 flotte terrasseleiligheter.

 • Tårn A: Barcode-rekkens høyeste boligtårn og landets mest urbane byhus. Ferdigstilt: 2014. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 20 etasjer, felles takterrasse i 21. etasje. 85 leiligheter og 12 byhus.

 • Tårn B: Ferdigstilt: 2015. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 14. etasjer, felles takterrasse i 15. etasje. 60 leiligheter. I 1. etasje ligger også Strekkoden barnehage som åpnet i 2017.

 • Cliffhanger: Ferdigstilt: 2016. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 15. etasjer, felles takterrasse i 16. etasje. 70 leiligheter.

 • The Wedge: Det siste bygget i Barcode er også det minste, med et gulvareal på bare 5000 kvm. Bygget er ti meter på sitt bredeste, og fem meter på sitt smaleste. Bygningen fyller en kileformet tomt, derav kallenavnet The Wedge. Bygget føyer seg inn i rekken av originaliteter i Barcode med sin unike arkitektur. Ferdigstilt: 2016. Arkitekt: A-lab. Størrelse: 11 etasjer. Kontorarealer på ca. 4 250 kvm og personalrestaurant med takterrasse i byggets to øverste etasjer. Eier: Wahl Eiendom.