Barcode

Icon
10 000 arbeidsplasser
397 boliger
200 000 kvm over bakken
150 000 kvm kontorareal
80 000 kvm kjeller
12 000 kvm retail-arealer

Prisbelønnet arkitektur og populær arbeidsplass

De 12 byggene i Barcode huser over 10 000 arbeidsplasser, og flere hundre mennesker bor her.

OSU startet utviklingsarbeidet i Bjørvika for fullt i 2003, med en internasjonal arkitekturkonkurranse for tomten der Barcode står i dag. Den ikoniske høyhusrekken ble bygd i perioden 2005 - 2017, og består av 12 bygg.

De 12 høyhusene danner til sammen den prisbelønte og iøynefallende husrekken Barcode, som har etablert seg som et arkitektonisk landemerke i Oslo. Her finner man flere kontorbygg, 397 boliger og Strekkoden barnehage. Kontorbyggene har blitt hjem for noen av Norges fremste bedrifter, som DNB, KLP og Deloitte. Beliggenheten rett ved Oslo S gjør Barcode til Norges mest sentrale arbeidsplass.

Høyhusrekken har gått fra å være omdiskutert til å bli et ikon for nye, moderne Oslo. Nå er husrekke-motivet å se på alt fra postkort til reklamekampanjer. Også internasjonalt blir arkitekturen lagt merke til. Hele Barcode-rekken samt fem av byggene ble i 2016 valgt ut til Venezia-biennalen, verdens viktigste arena for samtidsarkitektur.

Barcode arkitektur 3 1

10 000 på 10 år: På ti år har OSU bygd Barcode som til sammen huser 10 000 arbeidsplasser.

Icon

Barcode betyr strekkode, og det er nettopp strekkodenes slanke linjer som har vært inspirasjonen for arkitektur-konseptet.

Barcode-konseptet har fått betydelig oppmerksomhet for sin banebrytende arkitektur. Tanken bak er å bygge høyt og tett, og samtidig ivareta siktlinjer fra byen mot fjorden.

Tegnet av anerkjente arkitektkontorer

Selve Barcode-konseptet som vant den internasjonale arkitektkonkurransen OSU arrangerte i 2003, er utarbeidet av det nederlandske arkitektfirmaet MVRDV i samarbeid med norske A-lab og DARK Arkitekter. Barcode-konseptet var et sett av regler, og ikke ferdig tegnede bygg. Reglene dreide seg blant annet om høydeforskjeller og variasjon mellom byggene, i annethvert mørkt og lyst.

Åpenhet

Målet med arkitekturen er å bidra til å skape et attraktiv bymiljø. De ulike byggene med individuell form, høyde og karakter representerer åpenhet og innovasjon. De enkelte byggene er tilpasset med tanke på ulike brukeres behov.

De 12 byggene - fra vest til øst:


DEG8: Ferdigstilt i 2007. Arkitekt: A-lab. Størrelse: 16.300 kvm BRA, 46 meter høyt, 13 etasjer (opprinnelig 12 etasjer - siste etasje ble påbygd i 2020). Eier: Braathen eiendom.

KLP-bygget:
Ferdigstilt i 2010. Tegnet av SJ Arkitekter. Hovedkontor for KLP med 800 arbeidsplasser. I de øverste etasjene er det 53 leiligheter. Størrelse: 31 700 kvm, 64 meter høyt, 18 etasjer. Eier: KLP Eiendom AS.

DEG14 - Deloitte:
Ferdigstilt i 2013. Arkitekt: Snøhetta. Størrelse: 17 000 kvm, 15 etasjer, 63 meter høyt. Eier: Braathen Eiendom. 650 kontorplasser for Deloitte.

DEG16:
Ferdigstilt i 2011. Arkitekt: DARK. Størrelse: 24.850 kvm, 67 meter høyt, 17 etasjer. Eier: Braathen Eiendom. Flerbruksbygg med mange leietakere og 1000 arbeidsplasser.

MAD-bygget:
Boligbygg med 76 leiligheter. Størrelse: 7,8 meter bredt, 90 meter langt og 15 etasjer høyt. Ferdigstilt: 2013. Arkitekt: MAD. Størrelse: Tomten er blant Barcodes minste tomter, og er kun 7,8 meter bred.

DNB Vest-bygget:
Hovedkontoret til DNB. Ferdigstilt: 2013. Arkitekt: Dark. Størrelse: 13.000 kvm, 63 meter høyt, 14 etasjer. Eier: DNB. Tilholdssted for 600 ansatte.

DNB Midt-bygget:
Ferdigstilt: 2012. Arkitekt: MVRDV, A-lab og DARK Arkitekter. Størrelse: 37.000 kvm, 52,5 meter høyt, 17 etasjer. Eier: Syndikat forvaltet av Arctic Securities. Bygget huser 2350 arbeidsplasser for DNB.

DNB Øst-bygget:
Ferdigstilt: 2014. Arkitekt: A-lab Arkitekter. Størrelse: 22.500 kvm. 56 meter høyt, 15 etasjer. Eier: DNB. Kontor for DNB, mens på toppen i 12-17ende etasje er det 41 flotte terrasseleiligheter.

Tårn A:
Barcodes høyeste boligtårn og landets mest urbane byhus. Ferdigstilt: 2014. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 20 etasjer, felles takterrasse i 21. etasje. 85 leiligheter og 12 byhus.

Tårn B:
Ferdigstilt: 2015. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 14. etasjer, felles takterrasse i 15. etasje. 60 leiligheter. I 1. etasje ligger også Strekkoden barnehage som åpnet i 2017.

Cliffhanger: Ferdigstilt: 2016. Arkitekt: Lund Hagem. Størrelse: 15. etasjer, felles takterrasse i 16. etasje. 70 leiligheter.

The Wedge:
Ferdigstilt: 2016. Arkitekt: A-lab. Størrelse: 11 etasjer. Kontorarealer på ca. 4 250 kvm og personalrestaurant med takterrasse i byggets to øverste etasjer. Eier: Wahl Eiendom. Det siste bygget i Barcode er også det minste, med et gulvareal på bare 5000 kvm. Bygget er ti meter på sitt bredeste, og fem meter på sitt smaleste. Bygningen fyller en kileformet tomt, derav kallenavnet The Wedge.

DNB Barcode 1 1