Historien om bjorvika 01

Historien om Bjørvika

400 år etter at byen ble flyttet på grunn av bybrann, vokser Bjørvika igjen frem som Oslos nye sentrum.

Visste du at Oslo ble grunnlagt i år 1048 av Harald Hårdråde, der Akerselva og Alnaelva renner ut i fjorden? Det var gode grunner til at man valgte å legge byen ved dagens Bjørvika. Området har fantastiske solforhold og ligger nydelig til innerst i vika. Her levde handelsfolk, håndverkere og sjøfolk tett, og veien var kort mellom bolig, arbeid og fest. Nye impulser fra fjerne strøk spredde seg raskt når skip la til i havnen, røttene til det som skulle bli en blomstrende handelsby var satt.

Historiske arkeologisk funn

Utbyggingen av Bjørvika har avdekket en fantastisk spennende og viktig historie om Oslo, som strekker seg tilbake fra før Middelalderen og fram til i dag. Arkeologer har gravd seg ned i flere århundrer med havnehistorikk og beskriver de omfattende funnene av båter, brygger og gjenstander som sensasjonelle.

Siden 2008 er det funnet rundt 40 skip i Bjørvika, datert mellom 1300- og 1600-tallet, og en mengde gjenstander som tau, lærsko, dyrebein og smykker. Samlet sett viser funnene at Bjørvika-området ikke bare var Oslos sentrum, men også en internasjonal havn med et yrende folkeliv. Navnet Bjørvika kommer av Bæjarvik, som er norrønt og betyr Byvika.

Historien om bjorvika 02

1000 år med svartedaud og branner

For rundt tusen år siden var Oslo nytt og lite, og sentrum var strategisk plassert i Bjørvika innerst i Oslofjorden med hensyn til militære- og kommunikative fordeler. Rundt år 1100, som en naturlig konsekvens av kristendommens dominans, får Oslo bispesete. Seks kirker, tre klostre, en bispegård og en kongsgård bygges. Oslo var en middelalderby i vekst, og hadde i følge anslag fått rundt 3000 innbyggere i år 1300.

I likhet med resten av landet, fikk byen hard medfart da Svartedauden herjet i år 1349. I løpet av to år var Norges befolkning halvert. Mot slutten av 1400-tallet var Oslo i sterkt forfall. Folketallet sank, det økonomiske grunnlag ble redusert, og byen ble utsatt for en rekke bybranner.

Historien om bjorvika 03

Sentrum flyttes, byen vokser

Etter en tre dager lang bybrann i 1624, bestemte kong Christian IV at byen ikke skulle gjenoppbygges, slik de hadde gjort så mange ganger tidligere, men at det skulle bygges en ny by, Christiania, på vestsiden av Bjørvika. Det ble innført murtvang og opprettet et rettvinklet gatenett ved Akershus festning — en byggestruktur i kontrast til byens tidligere tettbygde trehus. Det nye Christiania strakk seg fra det som i dag er Dronningens gate, langs Pipervika, der sjøen gikk inn til nåværende Stortingsgata. Bygrensa lå omtrent ved Karl Johans gate, og et halvt århundre senere hadde byen et innbyggertall på omtrent 8900.

I 1814 signeres grunnloven og Christiania blir hovedstad i en ny nasjonalstat. Dette markerer også starten på det som skal bli byens mest markante vekst med industrialiseringen, bygging av moderne infrastruktur, jernbane, moderne havn og utvidelse av bygrensen. Christiania ble landets viktigste sjøfartsby og ble et økonomisk midtpunkt.

Historien om bjorvika 04

Bjørvika utvikles og lukkes

I etterkrigstiden, og særlig rundt 1960-tallet, begynte bilismen å vokse for alvor, noe som økte kravet for et mer effektivt veisystem. Den gigantiske betongkonstruksjonen vi kjente som trafikkmaskinen, stod ferdig i Bjørvika i 1970. Jernbanenettet ble betydelig utvidet, og i 1980 stod Oslo S og Operatunellen (kalt Oslotunnelen i perioden 1980-1998 og Festningstunnelen i perioden 1998-2010) ferdig. Havneområdene ble mekanisert og effektivisert, og samtidig mer adskilt fra byens beboere. Rundt årtusenskiftet var Bjørvika dermed et lukket område med tilgangen til sjøen sperret av jernbaneskinner, containere og kjøretøy.

Historien om bjorvika 05

Bjørvika – Oslos nye sentrum

Oslo bystyre vedtok i år 2000 å gjøre om store deler av byens havneområder til boliger, kontorer, butikker, serveringssteder og kulturattraksjoner. Bjørvika er det største delområdet i dette Fjordby-prosjektet.

Fra 2005 til 2016 ble den ikoniske Barcode-rekken bygget - Oslos nye ikoniske skyline, med 397 boliger, 10 000 arbeidsplasser og handelsarealer på gateplan. Frem mot 2027 pågår det en storstilt utbygging og vitalisering av området, som er i ferd med å bli byens nye, levende sentrum: Boliger, kontorer, restauranter og butikker vil være med å prege livet langs fjordkanten. I årene fremover skal det bygges kontorer som huser 20 000 arbeidsplasser, 5 000 boliger, skole, idrettsanlegg, studenthybler, hotell og et stadig mer mangfoldig tilbud av butikker og serveringssteder. Med det nye Munchmuseet og Deichmanske hovedbibliotek som Operaens nye naboer fra 2020, forflytter også byens kulturelle sentrum seg til Bjørvika.

Bli med på den videre reisen til dette historiske området. Ta en titt på de ulike boligprosjektene her:

Vannkunsten Syd

Vannkunsten Syd

Innflytting 2025

Vannkunsten Syd består av fem hus med totalt 91 leiligheter. Husene bygges ut i sjøen og ligger omkranset av Oslofjorden, Bispekilen og handlegaten Rostockgata.

Mariakvartalet

Mariakvartalet

Salget er i gang!

Det nye kvartalet rommer 246 boliger og bygges mellom det fargerike Clemenskvartalet og det grønne friområdet Kongbakken.

Kongsbrygga

Kongsbrygga

Kommer for salg

Snart kommer det siste boligprosjektet i Bispevika for salg.