Høy miljøstandard på alle Bjørvika-boliger

Kjøper du ny bolig fra OSU, er du garantert et hjem med høy klima- og miljøkvalitet i alle ledd. Alle boligene kommer med Europas fremste miljøsertifisering BREEAM.

Beliggenheten rett ved fjorden og helt sentralt i Oslo er en av de viktigste grunnene til at mange velger å flytte til Bjørvika. Flere og flere er imidlertid også opptatt av å sikre seg en klima- og miljøvennlig bolig. I Bjørvika får du begge deler, førsteklasses beliggenhet og høy miljøstandard, forteller administrerende direktør i OSU, Lars Holm.

– Våre boligkjøpere skal oppleve høyest mulig bokvalitet på alle områder, også når det gjelder boligens miljøavtrykk. Derfor bygges alle nye OSU-boliger i Bjørvika i henhold til den norske utgaven av miljøsertifiseringen BREEAM, BREEAM-NOR, sier Holm.

Icon

OSUs ferdigstilte prosjekter Vannkunsten, Dronninglunden, Eufemias Plass Vest og Syd, og Eufemias Hage, er alle BREEAM-NOR sertifiserte.

Leverer miljømessig boligkvalitet i alle ledd

BREEAM-NOR innebærer at det stilles svært strenge miljøkrav i alle ledd av utviklingen, og det kommer beboerne til gode.

– Våre boligkjøpere får leiligheter bygget med høye standarder som gir renere luft inne, fravær av miljøgifter, et allergivennlig bomiljø og rikelig med dagslys. Beboerne får energieffektive løsninger i alt fra hvitevarer til tidsstyrt utebelysning, som gir lavere energikostnader. Det innebærer også gode utearealer, akustikk, lett tilgjengelig kollektivtransport og god elbil- og sykkelparkering, forteller Holm.

Bilder over: styremedlem Kristian Utkilen i Eufemias Plass Vest er stolt over å ha fått montert BREEAM-NOR-beviset på husfasaden. Ane Berbu Kleppe, Prosjektleder Boligkunder i OSU, overrekker plaketten.

Klimavennlig boligutvikling

Ettersom BREEAM-NOR stiller strenge miljøkrav til hele byggeprosessen, kommer det også klimaet vårt til gode.

– Ved å innfri alle kravene for miljøsertifiseringen, slår vi to fluer i en smekk: Bokvaliteten øker for våre boligkunder, og vi tar best mulig hensyn til klima i alle ledd av boligutviklingen. Dette er svært viktig for OSU med tanke på å bidra til en bærekraftig boligutvikling. Byggebransjen står per i dag for en betydelig del av verdens klimagassutslipp, forteller Holm.

Icon

OSU var blant de første i Norge til å bygge etter BREEAM-NOR. Klimahensyn og miljøkvalitet har stått i fokus fra første spadetak, og helt frem til detaljering av interiør og beplantning. På grønne tak og i gårdsrom er det lokale plantearter og minimalt med plantevernmidler.

FOTO: BREEAM-sertifiserte Eufemias Plass Syd.

Fakta om BREEAM:

Verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon, utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.

Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Internasjonale studier viser at BREEAM-bygg blant annet har høyere markedsverdi, høyere leieinntekter, lavere driftskostnader og økt brukertilfredshet.

Aktuelle boligprosjekter

Vannkunsten Syd

Innflytting 2025

Vannkunsten Syd består av fem hus med totalt 91 leiligheter. Husene bygges ut i sjøen og ligger omkranset av Oslofjorden, Bispekilen og handlegaten Rostockgata.

Clemenskvartalet

Innflyttingsklart

Det fargerike Clemenskvartalet byr på det beste fra fjord og by med nærhet til Oslofjorden og parker, og kort vei til alt Oslo har å by på. Her får beboerne trivelige fellesarealer og uteområder.

Mariakvartalet

Kommer for salg 9. oktober

Snart kommer et nytt og familievennlig boligprosjekt for salg i Bjørvika. De nye boligene skal bygges mellom det fargerike Clemenskvartalet og den grønne allmenningen Kongbakken.