Ved å legge til rette for et rikt mangfold av handel, kultur og servicetilbud, bidrar OSU til å skape byliv i Bjørvika.

Bjørvika byr på det meste

Bjørvika øker stadig i popularitet som både nabolag for beboere og destinasjon for besøkende, etter hvert som bygg og utomhus står ferdig. Dette gir et attraktivt kundegrunnlag for etablerte og nye serveringssteder, butikker og kulturtilbydere.

Oslo S Utvikling har utviklet næringslokalene i første etasje i Barcode-byggene og i boligbyggene i Bispevika Nord. I 2019 solgte OSU disse næringslokalene til Madison International Realty og Carucel Eiendom. Sistnevnte står for den kommersielle forvaltningen av eiendommene. OSU utvikler nå flere spennende næringslokaler i Bispevika Syd, og jobber med utleie av disse.