Kranselag Vannkunsten Syd 16

Feiret at taket er tett med tradisjonsrikt kranselag for Vannkunsten Syd

19. juni arrangerte OSU kranselag for de fem husene i Vannkunsten Syd i Bjørvika. – Vi bygger så og si på vann, med vinkler i alle retninger. Det blir knapt mer spektakulært enn dette, sier Karl Jon Sørli, prosjektsjef i OSU.

Vannkunsten Syd er tegnet av det danske arkitektkontoret Tegnestuen Vandkunsten, som også står bak de første ni Vannkunsten-husene som stod ferdige i 2021. Den største forskjellen er at fasaden denne gangen kles med rustskifer fra Otta, fremfor Oppdalskifer. Den nye skiferen inneholder mineraler som medfører at fargen endrer seg gradvis over tid etter hvert som den blir utsatt for klimatiske påkjenninger.

Prosjektet består av fem punkthus i tre forskjellige størrelser, som ligger vridd og vendt i forhold til hverandre for optimale sol- og siktforhold. Inspirasjonen fant arkitektene i norske fjell og tradisjonelle gårdstun og naust som ligger i overgangen mellom land og sjø langs norskekysten.

Kranselag Vannkunsten Syd 19

Fra høyre: Lars Holm, adm. dir i OSU, Elena Astrid Rojas, arkitekt i Tegnestuen Vandkunsten, Emma Hansson, arkitekt i Tegnestuen Vandkunsten og Karl Jon Sørli, prosjektsjef i OSU.

Fundamentert på havbunnen

Prosjektet ble påbegynt i 2023, da stålplater ble stukket 20 meter ned i vannet og inn i leiren, for å tappe ut en liten del av Oslofjorden. Så ble store deler av byggene fundamentert på bunnen av fjorden.

– Dette er et av de mest fantastiske prosjektene jeg har vært med på. De fem punkthusene er i hovedsak bygget der det tidligere bare var vann, og arkitekturen på byggene består av utrolig mange vinkler som er alt annet enn rette. Dette er rå ingeniørkunst, hvor vi har fått med oss de beste folkene. Resultatet blir spektakulært, helt nede ved vannet og med kanaler mellom husene, sier Karl Jon Sørli, prosjektsjef i OSU.

Totalt bygges det 91 leiligheter i Vannkunsten Syd, fra toroms til fireroms. Noen av leilighetene er på to etasjer, og noen av dem har trapp helt ned til vannet.

– Jeg tror faktisk ingen av leilighetene er like. Det gjør det utfordrende for de som bygger, men heldigvis er de så dyktige at de løser det uten problemer, sier Sørlie.

Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12
Kranselag Vannkunsten Syd 12

Laget som puslespill

Totalt er prosjektet på 15.500 kvm, hvor 12.400 er boliger og parkeringskjeller og 3.100 kvm er næringsarealer. 2.464 kvm betong plasstøpes og det brukes 434 tonn armering. Leggingen av 6.150 kvm skiferfasade har akkurat begynt.

Miljøstandarden blir «Breeam Very good». Et tredvetalls selskaper og et par hundre personer er engasjert i byggingen av Vannkunsten Syd. Entreprenør for prosjektet er Veidekke, som i juni 2023 kunne annonsere at kontrakten var verdt 476 millioner kroner eksklusiv mva.

Kranselag Vannkunsten Syd 10

Fra høyre: Karl Jon Sørli, prosjektsjef i OSU, Arnfinn Strålberg, prosjektleder i Veidekke og Christoffer Helland, anleggsleder i Veidekke.

– Dette er et utfordrende og veldig spennende prosjekt, med flere spesielle konstruksjonsdeler. Det er vinkler og linjer i flere retninger, som må stemme i flere dimensjoner. Takkonstruksjonen er for eksempel prekuttet og blir satt sammen på stedet, som et puslespill, sier Christoffer Helland, anleggsleder i Veidekke Bygg.

– Det at bygget er plassert på fem øyer gjør at material- og utstyrslogistikken krever konstant oppfølging. Vi har ikke mulighet til å motta materialer og leveranser før kort tid før disse skal benyttes i byggeriet. Dette stiller store krav til planlegging. Heldigvis har vi med oss en mengde gode samarbeidspartnere, som forstår viktigheten av god logistikk, som bidrar i planleggingen, og som hjelper Veidekke med å få til en god gjennomføring, sier han.

– Veidekke er stolt av å oppføre, i min mening, noen av Norges flotteste leiligheter, sammen med en profesjonell byggherre som Oslo S Utvikling, og veldig kompetente underentreprenører og samarbeidspartnere, sier Helland.

Boligprosjekter:

Vannkunsten Syd

Vannkunsten Syd

Innflytting 2025

Vannkunsten Syd består av fem hus med totalt 91 leiligheter. Husene bygges ut i sjøen og ligger omkranset av Oslofjorden, Bispekilen og handlegaten Rostockgata.

Mariakvartalet

Mariakvartalet

Salget er i gang!

Det nye kvartalet rommer 246 boliger og bygges mellom det fargerike Clemenskvartalet og det grønne friområdet Kongbakken.

Kongsbrygga

Kongsbrygga

Kommer for salg

Snart kommer det siste boligprosjektet i Bispevika for salg.