Drone C6

Nytt forslag skal binde sammen det moderne og historiske Oslo

Oslo S Utvikling lanserer nye planer for en av de siste tomtene i Bjørvika. De ønsker at prosjektet skal bli et samlingspunkt og legger opp til kulturformidling, mer aktivitet på gateplan og vil styrke koblingen fra Gamlebyen og ned til fjorden.

Den såkalte C6-tomten ligger i Bispegata i Bjørvika, rett ved både Barcode og Middelalderparken. I sitt opprinnelige planforslag fikk Oslo S Utvikling (OSU) innsigelser fra Bane Nor og Riksantikvaren. De valgte da å gå tilbake til tegnebordet og begynne helt på nytt, basert på innspillene fra forrige høring. Det nye prosjektet er redusert i høyde og omfang og er utformet med en henvisning til tidstypisk arkitektur, med materialer og ornamentering, som bidrar til å binde sammen fortid og fremtid.

– Vi har fått gode innspill fra naboer, foreninger, bydelen og det har vært nyttig. Vi mener at dette forslaget svarer meget godt på hva bydelen trenger på denne tomten. Både i form av prosjektets utforming, men også at det legges til rette for kulturformidling og mer aktivitet på gateplan, sier Vibeke Schulz Ahlsand, næringsdirektør i OSU.

Bindeleddet mellom Bjørvika og Gamlebyen

Tomten markerer overgangen mellom Bjørvika, med sin moderne arkitektur og Gamlebyen med Middelalderparken, Ladegården og Bispegården. Prosjektet er utformet slik at det skal bli bindeleddet mellom Bjørvika og Gamlebyen, styrke koblingen fra Gamlebyen og ned til fjorden, samtidig som det skaper en overgang fra det moderne Barcode til det historiske Oslo.

Prosjektet består av fem bygg som sammen danner et kvartal. Bebyggelsen har et tydelig og vakkert fondmotiv mot Middelalderparken som skal underbygge historiefortellingen til Ladegården og Barokkhagen, med en tydelig nedtrapping av høyder mot Barcode i vest og Ladegården i øst. De to første etasjene har bueganger, direkte inspirert av buegangene i Ladegården. Samlet foreslås det en bebyggelse på 44 300 kvadratmeter på dette planområdet, noe som er en kraftig reduksjon fra det opprinnelige forslaget på 55 600 kvadratmeter.


DEG Nordenga bru

Slik skal byggene på C6-tomten i Bjørvika se ut, når alt er ferdig. Illustrasjon: OSU/A-lab/LPO/SLA

Tilpasset omgivelsene

For OSU og arkitektene A-lab og LPO har det fra starten vært viktig å skape et nytt sentrumsområde. Med mulighet for alt fra kino til ungdomshus, ønsker man å tilføre noe nytt til hele Gamle Oslo.

– Det har vært viktig for oss å tilpasse prosjektet til de unike omgivelsene som C6 har. I det nye prosjektet er både bygulvet og bygningene utformet for å knytte sammen områdene på alle sider av tomten. Det er også derfor vi har tatt inn siktlinjen til Ladegården, slik at vi tar vare på den visuelle forbindelsen ned til Middelalderparken, sier Ahlsand.

C6 ligger svært sentralt, med holdeplass for trikk og buss, samt gangavstand til Oslo S. OSU ønsker, i tråd med eksisterende regulering, at bygningene skal romme boliger og næringsdrift, i tillegg til et variert tilbud til befolkningen på gateplan. Bygget mot Bispegata i sør og Trelastgata i nord er 38 meter. I andre enden, mot Ladegården, er den laveste høyden 30 meter. Den høyeste delen av prosjektet er mot sporområdet, der man foreslår 62,5 meter. Boligene legges mot sør, der det er best utsikt og solforhold. Næringsdelen omkranser boligene for å skjerme for støy.

Skaper flere møteplasser

Planforslaget sikrer hele fem torg som vil være åpne for alle. Torgene skal være bilfrie og skape byrom med variert tilbud som møteplasser, kulturtilbud, serveringssteder og handel.

På bakkeplan vil det bli satt av god plass til barn og unge og til kulturformidling. Målet er å etablere flere lavterskeltilbud som skiller seg fra de mer kommersielle strøkene i området.

– Vi vil sette av til sammen 3 300 kvadratmeter med torg og møteplasser. Vi ønsker å skape gode byrom, koblet sammen av et gatenettverk som bidrar til å trekke folk videre fra Barcode og inn mot Middelalderparken, Ladegården og det historiske Oslo. Vårt mål er at området skal bli et viktig samlingspunkt for lokalmiljøet og knytte til seg livet og menneskene i Gamlebyen, sier Ahlsand.

Aktive prosjekter:

Vannkunsten Syd

Vannkunsten Syd

Innflytting 2025

Vannkunsten Syd består av fem hus med totalt 91 leiligheter. Husene bygges ut i sjøen og ligger omkranset av Oslofjorden, Bispekilen og handlegaten Rostockgata.

Mariakvartalet

Mariakvartalet

Salget er i gang!

Det nye kvartalet rommer 246 boliger og bygges mellom det fargerike Clemenskvartalet og det grønne friområdet Kongbakken.

Kongsbrygga

Kongsbrygga

Kommer for salg

Snart kommer det siste boligprosjektet i Bispevika for salg.

Meld interesse for nye boliger i Bjørvika

Jeg gir herved samtykke til å bli kontaktet via e-post og telefon med relevant informasjon om boliger i Bjørvika.

Dersom jeg ikke lenger ønsker å motta informasjon, kan jeg når som helst melde meg av. Les mer i vår personværnerklæring.

Vi behandler forespørselen din

Takk for din interesse!

Du er nå lagt til i vår e-postbase.

Registreringen er ikke fullført. Prøv igjen.