AKTIVITETSBASERTE AREALER: Eufemia er et effektivt kontorbygg med store flater i hver etasje delt inn i aktivitetsbaserte soner.

Eufemia – et fremtidsrettet kontorbygg

Eufemia kontor er Bjørvikas fasade mot øst. Her har man 21 000 kvm med moderne og miljøvennlige kontorløsninger i Oslos nye CBD-område.

Eufemia kontor er et moderne kontorbygg av høy standard som stod ferdig i juni 2019 i Bjørvika. Bygget har åtte etasjer pluss kjeller, med fasader i tegl og gyllent metall. Utleiebart areal er på ca. 22.400 kvm, hvorav kontor utgjør ca. 21.700 kvm og lager ca. 700 kvm. Første etasje inneholder kantine og møtesenter, i tillegg til to bygulvs-lokaler.

KLP Eiendom kjøpte bygget av OSU for 1,74 milliarder kroner. Ved avtalesignering var allerede 93% av bygget utleid til Microsoft og PWC, som flyttet inn juni 2019. Microsofts kontorlokaler er på 9 600 kvm, fordelt over tre etasjer. PwC har lokaler i tilsvarende størrelse. Totale årlige leieinntekter er estimert til 72,7 millioner kroner.

– Salget bekrefter Bjørvikas attraktivitet. Interessen for å eie og leie her er stor, særlig fra aktører som kjenner området godt. KLP kjøper av oss for andre gang, og leietaker PWC har valgt å leie i Bjørvika for andre gang, også dette av oss. Det er gledelig for oss som utvikler området, sa administrerende direktør Lars Holm i OSU.


Spor av historien

Eufemia er tegnet av A-lab arkitekter for OSU, som også har tegnet flere av byggene i Barcode.

– Eufemia er et viktig treffpunkt i Bjørvika. Her møtes det moderne og det gamle Oslo, Barcode og Middelalderparken, og bygget markerer inngangen til Oslo by og Dronning Eufemias gate, sier Geir Haaversen, arkitekt i A-lab.

Den åtte etasjes bygningen er bygd i tegl, med partier kledd i gyllent metall. Hele bygget har spor av historiske fortellinger som subtilt kan oppdages i bakken, i gulvet og på fasaden. Mange av kontorene har vid utsikt mot Middelalderparken og Gamlebyen, men andre er vendt mot Dronning Eufemias gate og Barcode. Deler av bygget har også utsikt mot fjorden.

– Vi valgte å dele bygget inn i tre deler for å bryte opp skalaen i området. De tre delene har forskjellige vindusretninger som gir en helt egen identitet: Storbyen, middelalderparken og fjorden. For å ta den unike beliggenheten innover i huset, har etasjene ulike dimensjoner på vinduene. Dette gjør at hver etasje oppleves unik, sier Haaversen i A-lab.

Eufemia

Aktivitetstilpasset og arealeffektivt

Eufemia er et effektivt, toppmoderne kontorbygg med store gulvflater i hver etasje. Kontorarealene er aktivitetsbaserte, noe som betyr at de ansatte flytter seg mellom ulike soner avhengig av hvilke arbeidsoppgaver de har. Lokalene er veldig fleksible og kan tilpasses de fleste behov, som betyr at arealene også kan deles opp i soner for prosjektarbeid, individuelt arbeid, kreative prosesser og møtevirksomhet.

En slik løsning gjør at store virksomheter vil kunne klare seg med færre kvadratmeter enn det som har vært vanlig i kontorlokaler. I alle etasjene er det sosiale soner med kaffebarer og sittegrupper for uformelle møter, i tillegg til større møterom. Under bygget er det parkering med heis direkte til etasjelobby.

Høy miljøstandard

Da OSU startet arbeidet med Eufemia, ble høye miljøstandarder og avfallsminimering lagt til grunn helt fra skissestadiet. Miljøvennlige valg under hele byggeprosessen har skaffet bygget miljøsertifiseringen Excellent fra BREEAM-NOR, som er det nest høyeste nivået av sertifiseringen.

BREEAM-NOR er Norges mest utbredte miljøsertifisering for alle typer bygg. Eufemia ble også kåret til månedens prosjekt av Grønn Byggallianse i april 2020.

Under byggingen satt OSU og prosjektleder Vedal Prosjekt et ambisiøst mål om bare 18 kg avfall per kvm og 100% kildesortering. Søppel skulle kuttes til et minimum og alt avfall på byggeplassen skulle sorteres. For å klare å sortere 100%, ble restavfallscontaineren fjernet for å få bedre kontroll over avfallet. I stedet ble lukkede containere med dører for de ulike avfallstypene satt inn. Da ble det blant annet vanskeligere å kaste materialer med lange lengder.

Resultatet til slutt ble 26,6 kg/kvm og ingen restavfall. Når prosjektet ikke nådde helt i land med avfallsmålet, var grunnen tre og gips. Et eksempel er lekablokker, som leveres på engangspaller det ikke er retur på.