Lukke Søk
RS4038_Takterrasse uten menneskerRS4387_Eufemie between the buildingsBarcode

Byhage og takterrasse frister

Byhage og takterrasse mellom fjorden og Barcode har skapt stor interesse for leilighetene i Eufemias Hage.

Dette skjer i Bjørvika

1464694178296
1464337491413
1464694056541