Dronefoto juni 2023 Foto Erik Krafft
Dronefoto juni 2023 Foto Erik Krafft

Bjørvika er blitt utstillingsvindu for miljøsertifiserte bygg

Bjørvika har nå Norges største samling av Breeam-sertifiserte bygg. I 2018 fikk bydelen det første sertifiserte boligprosjektet i Norge. Nå starter snart byggingen av Mariakvartalet, som blir det åttende Breeam-prosjektet til utbyggeren Oslo S Utvikling.

I følge Grønn Byggallianse, som forvalter miljøsertifiseringen Breeam i Norge, er det nå 277 ferdigstilte Breeam-sertifiserte bygg i Norge. Det tilsvarer 2,83 millioner kvadratmeter. I tillegg er 667 prosjekter på tegnebrettet eller under bygging. I Bjørvika er nå ni av byggene Breeam-sertifisert. Ytterligere fem er registrert for fremtidig sertifisering.

– At Bjørvika fikk det første boligprosjektet som var Breeam-sertifisert var viktig, siden det viste at den nye bydelen også kom med en mer helthetlig og moderne måte å tenke miljø på, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder for Grønn Byggallianse.


Dronefoto 3 juni 2023 Foto Erik Krafft

I Bjørvika er nå ni av byggene Breeam-sertifisert. Ytterligere fem er registrert for fremtidig sertifisering. Dronefoto: Erik Krafft

Skal ligge i forkant

Breeam kom til Norge i 2012, og i fjor kom nye og oppdaterte kriterier for å sertifisere seg.

– Breeam strekker seg alltid lenger enn myndighetskrav, og har som mål å ligge i forkant av kravene og være enda mer ambisiøs. Det skal dekke alle de viktigste aspektene ved bærekraft, og tar også hensyn til faktorer som ledelse, klimagassutslipp, arealbruk og innemiljø, i tillegg til mer tradisjonelle krav innen energibruk og avfall, sier Bramslev.

For utbyggeren Oslo S Utvikling (OSU) har høye miljøambisjoner i Bjørvika vært et viktig mål. I Bjørvika sertifiserer OSU nå alle kontorprosjektene til Excellent, og boliger til Very Good.

– Breeam stiller svært høye krav til prosjektering, innkjøp og gjennomføring, og lista legges hele tiden høyere. Det er bra for både miljøet og de som skal bo her, sier Lars Holm, administrerende direktør i OSU.

Lars Holm DSC 9360 Foto Katrine Lunke

– Breeam stiller svært høye krav, og lista legges hele tiden høyere, sier Lars Holm, administrerende direktør i OSU. Her foran Breeam-bygget Clemenskvartalet. Foto: Katrine Lunke

– Det betyr eksempelvis at de som kjøper en leilighet i Bjørvika sikrer seg en allergivennlig bolig uten miljøgifter, rikelig med dagslys og renere inneluft. Beboerne får også energieffektive løsninger som gir lavere strømregning. Vi ser også at overvannsløsninger med grønne tak og solide jorddybder i gårdsrommene gir effektiv fordrøyning og attraktive utearealer, sier Holm.

Breeam kom allerede i 1990 og er nå verdens ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Breeam-NOR er en norsk tilpasning og er i dag Norges mest brukte miljøsertifisering for nybygg og større rehabiliteringer. OSU har gått så langt at de også Breeam-sertifiserer næringslokalene på gateplan.

– Å jobbe med Breeam har gitt oss en tydelig oppskrift på hvordan vi kan realisere selskapets høye miljøambisjoner, sier Holm.

Katharina Bramslev Foto Norsk Eiendom Sturlason

– I de største byene er det nå blitt uvanlig å bygge uten Breeam, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder for Grønn Byggallianse. Foto: Norsk Eiendom/Sturlason

Fordeler med like krav

– I de største byene er det nå blitt uvanlig å bygge uten Breeam. Fordelen er at det er de samme miljøkravene som etterspørres, og man kan måle seg mot andre utbyggere. De siste kriteriene tar nå også hensyn til EUs krav om taksonomi, sier Bramslev i Grønn Byggallianse.

Taksonomien er et klassifiseringssystem som angir kriterier for hvilke aktiviteter som kan anses som bærekraftige.

– Breeam har hele tiden holdt seg relevant, og stadig blitt viktigere etter hvert som flere og flere etterspør dokumentasjon. Det finnes nå banker som ikke gir lån til prosjekter som ikke skal Breeam-sertifiseres, forteller Bramslev.

Dette poenget er også viktig for OSU.

– OSUs målsetting er at prosjektene våre tilfredsstiller kravene til grønn finansiering, og da er blant annet BREEAM en anerkjent dokumentasjon for bankene, sier OSU-sjef Lars Holm.