Velkommen til medvirkningsmøte om Lohavn-planene 24. august

Undervisningsbygg Oslo (UBF), Utdanningsetaten (UDE), Oslo S Utvikling (OSU), Hav Eiendom (HavE) og Bjørvika Infrastruktur (BI) inviterer til fysisk og digitalt medvirkningsmøte om sine forslag til detaljreguleringer i Lohavn-området som nå er til offentlig ettersyn.

Tid: 24. august, kl.17.00 – 19.00.

Sted: Dronning Eufemias gate 8 / digitalt.

De to Lohavn-planene følger parallelle løp, og det arrangeres et felles medvirkningsmøte. I møtet presenteres UBF/UDE sitt forslag til regulering av Bjørvika skole, og OSU/HavE/BI sitt forslag til regulering av nærings- og boligbebyggelse, Loallmenningen og tilliggende gater. PBE vil presentere sin vurdering av de to planforslagene.

Offentlig høring av planforslagene pågår. Link til høringsdokumentene finner du ved å følge påmeldingslinken nedenfor.

Påmelding: https://madevents.no/lohavn/

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet i auditoriet i DEG8. Du vil motta en påminnelse med møtelink på e-post en time før møtet starter.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål både for de som deltar fysisk og digitalt. Oppsummering av spørsmål og svar publiseres på haveiendom.no kort tid etter møtet, og opptaket fra møtet vil bli publisert i etterkant.

Program:

17.00: Introduksjon og informasjon om møtet
– Bakgrunn for planarbeidet (OSU/HavE/BI)
– Presentasjon av planforslag for Bjørvika skole (UBF/UDE)
– Presentasjon av planforslag for felt D5 m.fl. (OSU/HavE/BI)
– Plan og bygningsetatens vurdering av planforslagene (PBE)
– Orientering om planprosessen og veien videre (PBE)
– Vi svarer på spørsmål

19.00: Vi avslutter møtet