FORVANDLING: Det som før var veikryss og havn, forvandles gradvis til Norges mest attraktive område.

OSU forvandler Bjørvika

Selskapet har en ambisiøs visjon om å gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive bolig- og næringsområde.

Eiendomsselskapet Oslo S Utvikling (OSU) ble etablert i 2001, og eies av Entra ASA, Linstow AS og Bane NOR Eiendom AS.

OSU utvikler både nærings- og boligbygg og skal utvikle 380 000 kvm av det totale 900 000 kvm eiendomsarealet i Bjørvika. Selskapet selger kontorer og boliger etter hvert som de ferdigstilles.

OSU beholdt eierskap til næringslokalene på gateplan i Barcode frem til 2019. Lokalene har blitt leid ut til butikker, serveringssteder og gallerier som sammen bidrar til at Bjørvika blir et spennende bymiljø. Summen av kontorene, boligene og tilbudet på gateplan skal gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område.

Den største delen av Fjordbyen

Bystyret i Oslo vedtok i år 2000 gjennom ”Fjordbyvedtaket” å gjøre om store deler av byens havneområder til boliger, kontorer, butikker, serveringssteder og kulturattraksjoner. Bjørvika er det største delområdet i Fjordby-prosjektet.

Bjørvika-utbyggingen er også det største byutviklingsprosjektet i Norge i nyere tid. Når alt står ferdig, kommer 20 000 mennesker til å jobbe her, og cirka 10 000 mennesker vil bo i Bjørvika fordelt på 5000 boliger.

Startet med Barcode

OSU har allerede bygd Barcode-området som består av 12 høyreiste bygninger med 150 000 kvm kontorareal, 399 boliger og 12.500 kvm retail-lokaler. Du finner til og med en barnehage mellom byggene. Bygningene ligger langs Dronning Eufemias gate, som er Bjørvikas brede hovedgate. Barcode-konseptet har fått betydelig oppmerksomhet for sin banebrytende arkitektur, og er hedret med nasjonal og internasjonal anerkjennelse og priser. Barcode er arbeidsplass for ca. 10 000 mennesker.

Bispevika

Bispevika i Bjørvika har en sentral beliggenhet mellom Oslo Sentralstasjon, Middelalderparken, Ekebergparken og Oslofjorden. Området skal ferdigstilles innen 2024, og kommer til å bli et område med et mangfold av kulturtilbud, restauranter, bedrifter, leiligheter og spennende arkitektur. Totalt skal OSU bygge 1900 boliger i Bjørvika. Boligprosjektene Eufemias Hage, Eufemias Plass Syd, Eufemias Plass Vest, Dronninglunden og Vannkunsten er allerede ferdigstilte.

Bygger mye infrastruktur

OSU har sammen med Hav Eiendom hatt ansvaret for områdeutviklingen i Bjørvika. Sammen eier de to selskapene Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur, to datterselskaper som er ansvarlig for utvikling og bygging av infrastruktur mellom byggene. Hav Eiendom eier disse to selskapene med 66 prosent, OSU har 34 prosent eierandel.

Miljøvennlig utbygging

Det arbeides målrettet for å minimere energibruk og bruke miljøvennlige materialer i alle våre bygg. Eufemias Hage var blant de første boligprosjektene i Norge som ble sertifisert etter miljøstandarden BREEAM, verdens ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Det samme gjelder kontorbygget Eufemia, som gjennom faktorer som riktig materialvalg og arealplanlegging gir leietakere gjennomtenkte og dokumenterte miljøløsninger med høy kvalitet.

Målet for OSU er at alle byggene skal komme godt under energikravene som tekniske forskrifter stiller. Dette skal oppnås gjennom:

  • Oppvarming med fjernvarme
  • Energiberegninger i tidlig prosjekteringsfase
  • Bevisst holdning til omfang av glass i fasadene
  • God isolasjonsverdi på glass og karmer
  • Ekstra isolasjon i vegger
  • Reduksjon av kuldebroer
  • Fokus på krav til lufttetthet i utforming av detaljer

Styret i Oslo S Utvikling

Styret i OSU består av styreleder Per Mortensen (Linstow). Styremedlemmer Nikolai Jansen (Linstow), Sonja Horn (Entra Eiendom), Anders Olstad (Entra Eiendom), Jon-Erik Lunøe (Bane NOR Eiendom) og Morten Austestad (Bane NOR Eiendom). Varamedlemmer Terje Lorentzen (Linstow), Sverre Harnæs (Linstow), Espen Wikerholmen (Bane NOR Eiendom), Jørn Seljelid (Bane NOR Eiendom) og Hallgeir Østrem (Entra Eiendom).

Sterke samarbeidspartnere

OSU samarbeider med en rekke av landets fremste fagmiljøer for å sikre høy kvalitet i utbyggingen av Bjørvika.

Vedal AS har på vegne av OSU prosjektledelsen for flere av byggeprosjektene i Bjørvika. AF Gruppen er entreprenør for OSU-prosjektene Clemenskvartalet, Vannkunsten og Dronninglunden i Bispevika, i et samarbeid som vektlegger en kostnadseffektiv og innovativ utbygging. Eiendomsmeglere fra Røisland & Co håndterer salget av boligprosjektene. OSU samarbeider med Usbl som håndterer forvaltning, drift og service av boliger i Bjørvika. Utleie av kontor- og handelslokalene som utvikles, formidles av Akershus Eiendom.

Grunneierne i Bjørvika har sammen stiftet Bjørvika Utvikling AS som et felles interesse- og koordineringsorgan overfor blant andre offentlige myndigheter i utvikling av området. HAV Eiendom AS eier 66 prosent av selskapet, mens OSU har en eierandel på 34 prosent.

For å samle ansvar for styring av all bygging av teknisk og sosial infrastruktur i den nye bydelen i Oslo, har Bjørvika Utvikling etablert det heleide datterselskapet Bjørvika Infrastruktur AS.

Oslo S Utvikling er medlem av Bjøvikaforeningen som er et felles dugnadsprosjekt for nabolagsutvikling. Dette er et viktig samarbeid om en felles visjon og retning for å utvikle det som er “mellom” husene vi bygger og virker i.