Lukke Søk
oversikt over bjørvika, illustrasjon, fjord, havn, jernbane, by

FORVANDLING: Det som før var veikryss og havn, forvandles gradvis til Norges mest attraktive område.

OSU forvandler Bjørvika

Oslo S Utvikling forvandler Bjørvika fra veikryss og havn til Oslos nye sentrum. Ambisjonen er at Bjørvika skal bli Norges mest attraktive nærings- og boligområde.

Eiendoms- og utviklingsselskapet Oslo S Utvikling AS (OSU) ble etablert i 2001 og eies av Entra ASA, Linstow AS og Rom Eiendom AS. Totalt skal OSU utvikle ca. 380 000 av de totalt ca. 900 000 kvm nærings- og boligarealene som skal bygges i Bjørvika.

Den største delen av Fjordbyen
Bystyret i Oslo vedtok i år 2000 gjennom ”Fjordbyvedtaket” å gjøre om store deler av byens havneområder til boliger, kontorer, butikker, serveringssteder og kulturattraksjoner. Bjørvika er det største delområdet i Fjordby-prosjektet, og vil ha 4-5 000 boliger, ca. 20 000 arbeidsplasser og et mangfoldig tilbud på gateplan når det står ferdig. 

Startet med Barcode
Oslo S Utvikling startet sitt prosjekt med å utvikle Barcode-rekken. Den strekkodeinspirerte rekken består av 12 bygg med boliger, kontorarealer, butikker, serveringslokaler og barnehage. Bygningene ligger langs Dronning Eufemias gate, som er Bjørvikas brede hovedgate. Barcode-konseptet har fått betydelig oppmerksomhet for sin spennende utforming, og er hedret med nasjonal og internasjonal anerkjennelse og priser. Barcode er arbeidsplass for ca. 10 000 mennesker, og også bosted for mange. Det er ca. 400 leiligheter i Barcode. 

Boliger ved fjorden
Nå har OSU startet arbeidet med boliger og kontorer på sjøsiden av Dronning Eufemias gate. Kontorbygget Eufemia bygges lengst øst, og blir Bjørvikas fasade for alle som kommer østfra. Noen kvartaler lenger vest bygges Eufemias Hage, et spennende boligkvartal bygget rundt en byhage. De 145 leilighetene, som selges nå, har alle balkong og deler en felles, solrik takterrasse med panoramautsikt over fjorden. Totalt skal OSU bygge ca. 1 500 boliger mellom Barcode og fjorden. 

Norges mest attraktive
Oslo S Utvikling selger kontorer og boliger etter hvert som de er ferdige. Det eneste selskapet har beholdt gjennom utviklingen av Barcode, er næringslokalene på gateplan. Her arbeides det løpende med å leie ut lokaler til butikker, serveringssteder og andre som sammen skal bidra til at Bjørvika blir et levende og spennende bymiljø for beboere, arbeidstakere og besøkende. Summen av kontorene, boligene og tilbudet på gateplan skal gjøre Bjørvika til Norges mest attraktive område. 

Kompetent styre 
Styret i Oslo S Utvikling består av representanter fra de tre eierselskapene. Alle har lang erfaring med eiendomsutvikling.

Gruppebilde – Styret i OSU - benk i park, smiler, gress, trær, frodig

STYRET I OSU
Stående: Styremedlem Arve Regland (Entra ASA), styremedlem Tore Bjørke (Linstow), styremedlem Jørn Seljelid (Bane NOR Eiendom) og styreleder Per Tore Mortensen (Linstow).

Sittende: Administrerende direktør Rolf Thorsen i OSU, styremedlem Sonja Horn (Entra ASA) og styremedlem Petter Eiken (Bane NOR Eiendom). 


Les mer om OSUs eiere:

Entra ASA
Linstow AS
Bane NOR Eiendom

  

Velkommen til Bjørvika
Bjørvika tilbyr allerede mange spennende aktiviteter og opplevelser. Opplev dem selv gjennom å besøke området! Se filmen "En dag i Bjørvika" her: